RHYBUDD: Problemau technegol gyda'r wefan hon

 

Y rhannau dan sylw yw:

  • gwahanol ffurflenni gwastraff ac ailgylchu, gan gynnwys chwilio am ddiwrnod casglu sbwriel,
  • chwilio am gyfeiriad,
  • problemau adrodd e.e. gyda ffyrdd a phalmentydd, tipio sbwriel yn anghyfreithlon ayb.

Rydym wrthi'n geisio datrys y problemau hyn mor fuan â phosibl ac yn ymddiheuro am unrhyw drafferthion.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu