1. Logio Mewn / Cofrestru
  2. English
Close Icon
  1. Logio Mewn / Cofrestru
Hysbysiad: Ydych chi'n gwybod pwy i gysylltu â nhw os gwelwch chi bobl yn cysgu allan?
Darllen mwy

Prydau Bwyd a Llaeth Ysgol

Rydym yn cynnig prydau bwyd iach a maethlon mewn ysgolion ar draws Powys.  Mewn ysgolion cynradd rydym yn cynnig dewis o brydau bwyd traddodiadol a salad.  Rydym yn hybu bwyta'n iach trwy'r dewisiadau sydd ar ein bwydlenni ac rydym yn osgoi ychwanegion niweidiol. Bydd pob disgybl 5-7 oed yn cael 1/3 peint o laeth cyflawn am ddim yn ystod amser egwyl.

 

Bwydlennni Ysgolion Cynradd [536KB]  (£2.30 y pryd)

Bwydlenni Ysgolion Uwchradd [513KB]  (£2.40 y pryd)

Panini's (Prisiau i Oedolion) [382KB]

Panini's (Prisiau i Fyfyrwyr) [382KB]

Bwydlen dydd Gwyl Dewi [425KB]

Lawrlwytho Rhestr Brisiau Ysgol Uwchradd [397KB]

 

Talu am brydau bwyd ysgol trwy 'parent pay' yma

 

Os ydych chi ar incwm isel, efallai gallwch gael prydau ysgol am ddim.  I gael rhagor o wybodaeth a sut i wneud cais ewch i'n tudalen Prydau Ysgol am Ddim

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu