Hysbysiad: NEWYDD! Gweld a llwytho eich bil trethi busnes ar-lein a mwy!
Darllen mwy

Prydau a phrisiau ysgolion uwchradd

Prydau bwyd wedi’u paratoi’n ffres o’n bwydlen 3 wythnos isod, gan gynnwys dewis o datws, llysiau neu salad a phwdin am £2.55 y pryd

Hefyd ar gael yn ddyddiol mae Tatws Pob gyda dewis o lenwadau, Pasta fel dewis arall o garbohydrad, Salad, a Ffrwythau ffres a Dŵr

Gallwn hefyd ddarparu bwydlenni figan a bwydlenni diet arbennig pan y gwneir cais am hyn

V = V = Yn addas ar gyfer Figan

Wythnos yn Dechrau: 24 Chwefror, 16 Mawrth
Wythnos 1Prif GwrsLlysieuolCarbohydradSaig YchwanegolPwdin
Dydd LlunCyw Iâr wedi Grilio mewn RholynPastai Caws a LlysiauTafelli tatws â pherlysiauFfa pobFfrwyth Ffres Neu Hufen Iâ ac Saws Siocled
Dydd MawrthSelsig ac GrefiSelsig QuNeun Tatws wedi’u stwnshio neu ferwiMoron ac Ffa Gwyrdd FfresFfrwyth Ffres Neu Treiffl
Dydd MercherPastai’r Bugail neu Lasagne

Pastai’r Bugail Llysieuol Cartref (V)

Tatws RhostLlysiau CymysgFfrwyth Ffres Neu Toesenni Bach
Dydd IauTwrci Rhost gyda Stwffin & Grefi Pastai Caws a Brocoli Tatws wedi’u stwnshio neu ferwi Moron ac Brocoli Ffres Ffrwyth Ffres Neu Cacen foron & Llaeth
Dydd GwenerPysgodyn neu Bastai Eog neu Cyri Cyw Iâr TikkaPastai Caws a Llysiau Sglodion / Pasta / ReisFfa Pob neu Bys Sos CochFfrwyth Ffres Neu Pwdin sbwng ac afal and cwstard


Wythnos yn Dechrau: 2 Mawrth, 23 Mawrth
Wythnos 2Prif GwrsLlysieuolCarbohydradSaig YchwanegolPwdin
Dydd LlunCig Eidion wedi Grilio mewn Rholyn Pastai Caws a LlysiauTafelli tatws â pherlysiauFfa pobFfrwyth Ffres neu Pwdin Reis gyda Jam
Dydd MawrthCyw Iâr gyda Stwffin Winwn a SaetsQuNeun gyda StwffinTatws wedi’u stwnshio neu ferwiMoron & Brocoli FfresFfrwyth Ffres neu Cacen gaws & Sudd Ffrwythau
Dydd MercherSbageti Bolognese Cartref

Sbageti Bolognese Llysieuol Cartref (V)

Sbageti & Bara GarllegCorn MelysFfrwyth Ffres neu Cacen sbwng Siocled & Mandarin & Saws Siocled
Dydd IauPorc wedi Rhostio gyda thatws rhost, saws afal & Grefi Cinio Rhost QuNeun Tatws wedi’u stwnshio neu ferwiMoron & Ffa Gwyrdd Ffres Ffrwyth Ffres neu Fflapjac, dogn o resins & Llaeth
Dydd GwenerPysgodyn neu Cyri Cyw Iâr Siop Sglodion OmledSglodion / Pasta / Reis Ffa Pob neu Bys Sos CochFfrwyth Ffres neu Caws & Bisgedi


Wythnos yn Dechrau: 9 Mawrth, 30 Mawrth
Wythnos 3Prif GwrsLlysieuolCarbohydradSaig YchwanegolPwdin
Dydd LlunPeli CigPeli Llysieuol heb Gig Pasta and Bara GarllegLlysiau CymysgFfrwyth Ffres neu Crymbl afal and Cwstard
Dydd MawrthTafelli o Dwrci gyda Stwffin Winwn a SaetsCinio Rhost QuNeunTatws wedi’u stwnshio neu ferwiMoron and Pys FfresFfrwyth Ffres neu Cacen siocled greisionllyd ac Sudd ffrwythau
Dydd MercherMini Grill
(Bacwn, selsig & ½ Omled)
Grill Llysieuol
(2 selsig QuNeun & ½ Omled)
Cacennau Tatws Ffa pob Ffrwyth Ffres neu Iogwrt Ffrwythau and Eirin Gwlanog
Dydd IauCig Eidion Rhost gyda phwdin Efrog and Grefi Pastai Caws a ThatwsTatws wedi’u stwnshio neu ferwiMoron & Bresych Gwyrdd FfresFfrwyth Ffres neu Myffin Llus ac Llaeth
Dydd GwenerPysgodyn neu Cyri Cyw Iâr Korma Pastai Caws a LlysiauCglodion / Pasta / Reis Ffa Pob neu Bys Sos CochFfrwyth Ffres neu Tarten jam ac cwstard
Tariff

Prif Bryd Bwyd:
Yn cynnwys PwdinHeb Bwdin
Disgybl £2.55 / Oedolyn £4.50Disgybl £2.15 / Oedolyn £3.80


Eitemau Egwyl y BoreDisgybl / OedolynPotiau Bachu & Mynd Disgybl / OedolynTaten Bob Disgybl / Oedolyn
Tost31c / 37cPotyn Pasta King £1.75 / £2.10Taten Bob £1.50 / £1.80
Crympet 40c / 50cPotyn Cyri & Reis£1.70 / £2.04Taten Bob gyda Menyn Braster Isel 12c / 14c
½Cacen De40c / 50cPotyn Pasta/Reis Plaen £1 / £2.20Taten Bob ag Un Llenwad £1.60 / £1.92
&fracBagel gyda Menyn Garlleg57c / 68cCaws wedi Gratio 45c / 54cTaten Bob Caws a Ffa Pob £2 / £2.40
&frac½ Baget Cig Moch £1 / £1.20SaladauDisgybl / OedolynTaten Bob Caws a Colslo £2 / £2.40
&fracBaget Selsig Llysieuo£1 / £1.20Blwch Salad £1.10 / £1.32Taten Bob Caws & Tiwna £2 / £2.40
Tortilla â Haenau 95c / £1.14Blwch Salad Twrci £1.60 / £1.92Ffrwythau, Iogwrt & Hufen Iâ Disgybl / Oedolyn
Tafell o Bitsa 14s65c / 78cBlwch Salad Ham £1.60 / £1.92 Eitem o Ffrwyth Ffres 55c / 66p
½ Croen Taten wedi’i Llenwi95c / £1.14 Blwch Salad Tiwna £1.60 / £1.92Bag Ffrwythau 100g £1 / £1.20
Eitemau Egwyl y Bore Disgybl / Oedolyn Blwch Salad Falafel £1.60 / £1.92 Iogwrt Ffrwythau 60c / 72c
Brechdan Safonol £1 / £1.20 Blwch Salad Caws £1.60 / £1.92 Callipo £1 / £1.20
Brechdan Premiwm £1.60 / £1.92Cwcis, Cacennau a Phwdinau Disgybl / Oedolyn Mini Milk 62c / 74c
Rholyn Sub £1.80 / £2.16 Pwdin y Dydd 85c / £1.02 Twb o Hufen Iâ 55c / 66c
Rholyn crwn 5” wedi’i lenwi £1.50 / £1.80Cwci55c / 66cDiodydd Poeth Disgybl / Oedolyn
Baget wedi’i lenwi £2 / £2.40Teisen Berffro 55c / 66cTe / Coffi60c / 72c
½ Baget wedi’i lenwi £1 / £1.20 Cacennau Unigol 95c / £1.14 Siocled Poeth60c/ 72c
Panini £2.20 / £2.64Cacen Gri 50c / 60pDiodydd OerDisgybl / Oedolyn
½Panini£2.20 / £2.64Cacennau & Bisgedi wedi’u Brandio Disgybl / Oedolyn Dŵr Radnor Hills 55c / 66c
Tortilla wedi’i lenwi £1.70 / £2.04 Flflapjac 60c / 72c Llaeth 1 Peint 95c / £1.14
Ffa Pob ar Dost 91c / £1.09 Cwci 60p / 72p Sudd Tetra 200ml 55c / 66c
Pethau Ychwanegol Disgybl / Oedolyn Myffin Bach 60c / 72c Dŵr Perfriog Radnor 330ml 75c / 90c
Disgybl / Oedolyn 12c / 14c Bisged Sinisir 60c / 72c Diod Ffrwyth Radnor 330ml 90c / £1.10
Cyllyll a Ffyrc i’w taflu ymaith 5c / 6c Ysgytlaeth £1 / £1.20

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu