Toglo gwelededd dewislen symudol

Brexit: Gwybodaeth y Drigolion

Gweler dolenni i wybodaeth am effaith bosibl Brexit ar drigolion.

 

Trosolwg cyffredinol:

LLYW.CYMRU - Paratoi Cymru am Brexit heb gytundeb

 

Teithio:

Trosolwg

Gwefan ABTA Brexit - Cyngor i Deithwyr

Gyrru yn yr UE

GOV.UK - Gofynion ar gyfer pob dinesydd y DU sy'n gyrru mewn gwlad dramor o 29 Mawrth 2019

Teithio gyda phasbort y DU

GOV.UK - Gwiriwch basbort wrth deithio i Ewrop

GOV.UK - Teithio i'r UE gyda phasbort y DU

Trawsrwydweithio ar ffôn symudol dramor

GOV.UK - Trawsrwydweithio ar ffôn symudol

 

Hawliau Defnyddwyr:

GOV.UK - Sut gallai Brexit gael effaith ar hawliau defnyddwyr.

 

Bancio:

GOV.UK - Manylion ar gyfer Preswylwyr a Busnesau'r DU am effaith Brexit ar fancio, yswiriant a gwasanaethau ariannol eraill.

 

Mewnfudo:

GOV.UK - Canllawiau ar gyfer Preswylwyr yr UE ar sut i wneud cais i barhau i fyw yn y DU.