SYLWCH: Tarfu ar y gwasanaeth casglu sbwriel ac ailgylchu

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Gwasanaeth Gwybodaeth Gofal Cymdeithasol i Oedolion

Bydd oedolion ym Mhowys yn gallu cysylltu â'r cyngor trwy ffonio CYMORTH ar 0345 602 7050.

 

Mae tîm CYMORTH yn cynnig gwybodaeth a chyngor ar ystod eang o gymorth i bobl ym Mhowys dros ddeunaw oed.

"Gwnes i gysylltu â CYMORTH i ddod o hyd i weithgaredd dydd y gallwn i'w wneud yn fy nghadair olwyn ger fy nghartref. Gwnaethom ni ddod o hyd i glwb gwych gyda staff hyfryd."

Byddwch yn gallu cael hyd i wybodaeth am wasanaethau i bobl hŷn, nam ar y synhwyrau, anableddau dysgu neu gorfforol, lles, a diogelu oedolion.

Ar ben hyn gall y gwasanaeth gynnig gwybodaeth a chysylltiadau i frocer trydydd sector/Cysylltwr Cymunedol ar gyfer gwasanaethau'r sector gwirfoddol.

Felly os ydych chi'n chwilio am wybodaeth neu gyngor am ofal a chymorth oedolion yn eich ardal, ffoniwch CYMORTH ar 0345 602 7050.

"Fel gofalwr llawn amser, d'oes gen i ddim llawer o amser i fi fy hunan. Cysylltais CYMORTH ac fe wnaethon nhw gynnig asesiad gofalwr i mi.
Nawr, mae gen i amser ac ymunais chlwb rhedeg."

Cysylltwch â cymorth ar-lein yma Cysylltwch â CYMORTH ar-lein


 

Cyswllt

  • Ebost: cymorth@powys.gov.uk
  • Teleffon: 0345 602 7050
  • Cyfeiriad: Pobl Uniongyrchol Powys, Neuadd y Sir, Spa Road East, Llandrindod, Powys, LD1 5LG

 

Eich sylwadau am ein tudalennau

 


Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu