HYSBYSIAD: Gweithredu'r tâl o £500 i weithwyr gofal
Darllen mwy

Menter Cewynnau Go Iawn

Coronafeirws (COVID-19)

Dilynwch y ddolen hon am gyngor a chefnogaeth penodol ar y Coronafeirws ar gyfer Sbwriel ac ailgylchu

O adeg ei eni nes y bydd yn dechrau defnyddio potyn bydd plentyn yn defnyddio tua phum mil o gewynnau ar gyfartaledd. Mae hyn yn cynhyrchu tunnell o ysbwriel bron! Mae casglu a chael gwared ar y clytiau yma'n cynyddu'r gwastraff sy'n mynd i safleoedd tirlenwi ac yn costio trethdalwyr cannoedd o filoedd o bunnau bob blwyddyn. Image of some cloth nappies

Ond nid oes rhaid i bethau fod felly. Trwy newid i gewynnau go-iawn y gallwch chi eu hailddefnyddio gallwch chi helpu i arbed yr amgylchedd, arbed arian i drethdalwyr ac arbed ffortiwn fach i chi'ch hun!

Dros y blynyddoedd mae costau prynu cewynnau tafladwy'n cyfrif. Cymharwch hwn i ddefnyddio clytiau y gallwch eu hailddefnyddio. Mae pecynnau un tro'n costio cyn lleied â £250. Mae'r rhain yn cynnwys popeth fydd ei angen arnoch i bara o fabi newydd anedig i fabi sy'n dysgu i ddefnyddio potyn. Yn well fyth, gallwch chi ddefnyddio'r pecynnau hyn eto gyda babis yn y dyfodol os bydd eich teulu'n tyfu. Mae hynny'n golygu y gallwch chi arbed dros fil o bunnoedd ar gyfer teulu cyfan. Dydy hynny ddim yn ddrwg o gwbl!

Mae clytiau go-iawn modern yn hwylus, steilus ac yn ffasiynol. Maen nhw ar gael mewn amrywiaeth o batrymau, cynlluniau, meintiau a lliwiau gyda Velcro neu ffasnin clecio y gallwch ei osod yn iawn am y babi - maen nhw'n hawdd iawn i'w defnyddio.

Rydym yn cynnig tâl anogaeth o £100 ym Mhowys (cais lleiaf o £50) y teulu tuag at gost cewynnau y gallwch eu hailddefnyddio i'ch helpu ar hyd y ffordd.

Os hoffech wneud cais am y cynllun anogaeth Clytiau Go-iawn gwelwch yr atodiadau sy'n egluro pwy sy'n gymwys ac yn nodi telerau ac amodau. Mae ffurflen gais [506KB]  a Telerau ac Amodau [90KB]  yna sy'n barod i'w hargraffu - mae mor hawdd â hynny.

Oherwydd bod ein staff yn gweithio gartref, ni allwn dderbyn ceisiadau nad ydyn nhw'n rhai electronig. Ni allwn brosesu unrhyw ddogfennau a anfonir trwy'r post. Cyflwynwch eich holl ffurflenni a chopïau o ddogfennau gofynnol i waste.awareness@powys.gov.uk

Website accessibility checker icon  Mae'r dogfennau pdf ar y dudalen hon yn cydymffurfio â safonau hygyrchedd.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu