SYLWCH: Tarfu ar y gwasanaeth casglu sbwriel ac ailgylchu

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Gofyn am linellau a marciau ffordd

Ask for road lines & markings Mae gan Gyngor Sir Powys gyfrifoldeb dros osod marciau ffordd i reoli traffig a darparu rhybuddion i ddefnyddwyr y ffyrdd am beryglon sydd o'u blaenau. Caiff y marciau a ddefnyddir ar briffyrdd cyhoeddus eu rheoli gan reoliadau llywodraethol.

Gallwch ddweud wrthym am ddifrod i farciau ffordd/llygaid cathod trwy ddefnyddio'r ffurflen ar y dudalen hon.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu