gwelededd ddewislen symudol Toggle

Gweld rhybudd llawn

Hysbysiad: Gweledigaeth ar gyfer y Dyfodol - rydym eisiau eich barn

Canolfannau Ailgylchu Gwastraff Cartrefi

Recycle location icon

Os oes symptomau coronafeirws gennych chi, neu unrhyw un yn eich cartref, dylech ddilyn y canllawiau Hunanynysu a pheidio ag ymweld â'r HWRC. Dylid rhoi unrhyw wastraff personol, megis hancesi papur neu leiniau glanhau mewn bagiau dwbl a'u gadael am 72 awr cyn eu rhoi allan i'w casglu yn ein biniau olwynion neu sachau porffor.

 

Aberhonddu

Cyfeiriad: Stad Ddiwydiannol Ffrwdgrech, Aberhonddu, Powys, LD3 8LA

Cwmtwrch Isaf

Cyfeiriad: Bethel Road, Cwmtwrch Isaf, Powys, SA9 2HW

Llandrindod

Cyfeiriad: Ystâd Ddiwydiannol Ffordd Waterloo, Llandrindod, Powys, LD1 6BH

Y Drenewydd

Cyfeiriad: Uned 4 Stad Ddiwydiannol Dyffryn, Ffordd y Trallwng, Newtown, Powys, SY16 3BD

Y Trallwng

Cyfeiriad: Severn Road, Y Trallwng, Powys, SY21 7YE