gwelededd ddewislen symudol Toggle

Sgiliau Goruchwylio

Hyfforddiant gan New Pathways dros Teams

Nod

Erbyn diwedd y cwrs, bydd y rhai oedd yno'n gallu:   

  • Disgrifio swyddogaethau goruchwylio
  • Nodi rhinweddau datblygu perthynas oruchwylio dda.
  • Cydnabod rôl a chyfrifoldeb goruchwyliwr.
  • Trafod sut i annog ymarfer myfyriol.
  • Disgrifio sut i ddatblygu sgiliau goruchwylio ymysg y rhai sy'n cael eu goruchwylio.

Dyddiadau

  • 2 Rhagfyr rhwng 10.00pm - 1.00pm

Nid oes tâl i fynychu'r cyrsiau hyn. Fodd bynnag, efallai y bydd peidio â mynychu yn arwain at dâl canslo os na roddir digon o rybudd.

Mynegi diddordeb yn y cwrs hwn Expression of Interest Form for Training Courses

Cyswllt

Eich sylwadau am ein tudalennau