gwelededd ddewislen symudol Toggle

Ymwybyddiaeth Trefniadau Diogelu rhag Colli Rhyddid

Darparwr y Cwrs: Tracy Rawbone

Nod

  • Y nod yw deall Trefniadau Diogelu wrth Amddifadu o Ryddid (DOLS) 2009
  • Bydd yn cynnwys Trosolwg o ddeddfwriaeth a Chyfraith Achosion sy'n sail i DOLS 2009 a Deddf Galluedd Meddyliol 2005
  • Sut mae hyn yn berthnasol i ddinasyddion sy'n defnyddio gwasanaethau gofal.
  • Mathau o Drefniadau Diogelu wrth Amddifadu o Ryddid - y broses gyfredol

 

Dyddiad: Dydd Iau 28 Ebrill - 9.30am - 12.30pm

Cynulleidfa Darged: Gofalwyr / Gweithwyr Cymorth / Staff Asiantaeth Wirfoddol

Nid oes tâl i fynychu'r cyrsiau hyn. Fodd bynnag, efallai y bydd peidio â mynychu yn arwain at dâl canslo os na roddir digon o rybudd.

Mynegi diddordeb yn y cwrs hwn Expression of Interest Form for Training Courses

Cyswllt

Eich sylwadau am ein tudalennau