Toglo gwelededd dewislen symudol

Cynllun Llesiant Powys

Well-being plan icon Welsh

Cafodd Cynllun Llesiant Powys ei gymeradwyo ym mis Mehefin 2023 ac mae'n cynnwys 3 nod lleol a 3 cham llesiant i gyflawni'r nodau hynny, gan ddatgan sut olwg y mae'r Bwrdd Gwasanaeth Cyhoeddus am i Bowys ei gael yn y dyfodol.

Cafodd Cynllun Llesiant Powys ei ddatblygu i ddarparu gweledigaeth hir dymor o ran llesiant ym Mhowys

Darllen 'Cynllun Lles Powys' (PDF) [930KB]

Cyngor Comisiynydd Swyddfa Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru - Cynllun Llesiant (PDF) [289KB]