Toiledau ym Mhowys

Diffiniad: cyfleuster yw toiled cyhoeddus y gall y cyhoedd ei ddefnyddio a all fod mewn perchnogaeth gyhoeddus neu breifat, o fewn amrywiaeth o eiddo ac nad yw'n ofynnol i'r defnyddiwr fod yn gwsmer neu i brynu rhywbeth

Lansiwyd Strategaeth Toiledau Cyhoeddus gan Gyngor Sir Powys ym mis Mai 2019.Toilet Logo

Nod y strategaeth yw cynnal a gwella mynediad at doiledau cyhoeddus mewn nifer o ffyrdd dros yr ychydig flynyddoedd nesaf, yn enwedig gyda chynghorau tref a chymuned (mae nifer ohonynt eisoes yn rhedeg nifer o doiledau ar draws y sir) a chyda busnesau adwerthu (nifer ohonynt sydd eisoes yn cynnig toiledau i gwsmeriaid).

Mae rhai o'r camau gweithredu yn cynnwys:

ü  agor toiledau yn adeiladau'r cyngor (llyfrgelloedd/canolfannau hamdden) i'r cyhoedd

ü  chwilio i weithio gyda chaffis cyhoeddus a busnesau o'r math adwerthu i hyrwyddo'r ymgyrch "Defnyddio ein Toiledau"

ü  buddsoddi mewn ffyrdd i ddefnyddio cytundebau Adran 106 er mwyn darparu cyfleusterau toiledau petai cwmni i adeiladu cyfleuster cymunedol/o fath adwerthu mewn tref ym Mhowys

ü  hybu cyfleusterau lleoedd newid a babanod (http://changingplaces.uktoiletmap.org/)

ü  cyhoeddi gwybodaeth am leoliadau cyfleusterau, oriau agor, y math o ddarpariaeth ac ati.

Cylch Gorchwyl Llywodraeth Cymru:

Mae Llywodraeth Cymru yn datblygu ap symudol (cymhwysiad) a fydd yn mapio'r holl ddarpariaeth toiledau cyhoeddus yng Nghymru. Edrychwch yma am ragor o wybodaeth.

Gostyngiad treth annomestig. O'r 1 Ebrill 2020, bydd toiledau cyhoeddus unigol yn gweld gostyngiad yn eu biliau trethi i sero. Edrychwch ar: https://gov.wales/written-statement-non-domestic-rates-relief-public-lavatories

Tudalennau defnyddiol

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu