Delio ag Argyfyngau - Materion Iechyd

Image of a blood pressure monitor and some tablets

Bwrdd Iechyd Addysgu Powys sy'n gyfrifol am anghenion iechyd a lles pobl Powys. 

Fel bwrdd iechyd gwledig, mae'r Bwrdd hwn yn darparu gymaint o wasanaethau lleol â phosibl, trwy Feddygon Teulu a gwasanaethau gofal sylfaenol eraill, ysbytai cymunedol a gwasanaethau cymunedol.  Trwy weithio'n agos â Byrddau Iechyd eraill, Ymddiriedolaeth GIG a sefydliadau eraill yng Nghymru a Lloegr, mae'r bwrdd iechyd yn comisiynu nifer o wasanaethau ar ran ei drigolion.

Iechyd Cyhoeddus Cymru yw un o 11 o sefydliadau sy'n rhan o GIG Cymru.  Dyma'r asiantaeth iechyd cyhoeddus cenedlaethol yng Nghymru.  Mae'n gweithio i ddiogelu a gwella iechyd a lles pobl Cymru.

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu