Delio ag Argyfyngau - Ymosodiadau gan derfysgwyr

Image of a police jacket

Mae ymosodiadau yn y DU a thramor yn ein hatgoffa ni gyd o'r bygythiadau a wynebwn gan derfysgwyr.  Mae'r heddlu a'r asiantaethau diogelwch yn gweithio'n ddiflino i ddiogelu'r cyhoedd, ond mae hefyd yn bwysig fod cymunedau'n wyliadwrus ac yn gwybod sut i ddiogelu eu hunain os bydd angen.

Mae'r corff gwrthderfysgaeth cenedlaethol yn gallu cynghori'r cyhoedd ar y camau i'w cymryd i warchod eu hunain rhag y posibilrwydd prin o ymosodiad gan arfau neu arfau tanio.

Mae'r gwasanaeth heddlu wedi rhyddhau ffilm wybodaeth fer i'r cyhoedd sef 'Stay Safe: Firearms and Weapons Attack' sy'n nodi beth i'w wneud i gadw'n ddiogel os bydd y gwaethaf yn digwydd.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu