Siarter Cwsmeriaid

Nod Cyngor Sir Powys yw darparu'r gwasanaethau o'r safon uchaf, a hynny mor effeithiol ac effeithlon â phosibl.  Pan fyddwch yn cysylltu â ni, rydym am sicrhau eich bod yn derbyn y lefel uchaf o wasanaeth.  Mae'r Siarter Cwsmeriaid yn nodi pa safon o wasanaeth y gallwch ei ddisgwyl.  Os nad ydych chi'n credu ein bod yn gwneud cystal â'r disgwyl, rhowch wybod i ni.

 

Byddwn:

 • yn eich trin ag urddas a pharch
 • yn agored ac onest
 • yn gwrtais ac yn broffesiynol bob tro
 • yn trin pob cwsmer yn deg ac yn gyfartal
 • yn ymateb i ymholiadau'n brydlon
 • yn darparu swyddogion dwyieithog
 • yn sicrhau fod ein gwasanaethau'n hwylus ac yn hawdd i'w defnyddio
 • yn cyfathrebu'n glir a heb jargon
 • yn barod i helpu ac yn ymateb i'ch anghenion chi

 

Yn lle hynny, gofynnwn i chi

 • drin ein staff â pharch
 • fod yn ystyrlon ac yn gwrtais
 • gyflwyno'r wybodaeth sydd ei angen i drefnu gwasanaethau
 • rhoi gwybod os aiff rhywbeth o'i le, er mwyn i ni wneud pethau'n iawn

 

Cysylltu â ni:

Pan fyddwch yn cysylltu â ni, fe wnawn geisio delio â'r mater yn syth.  Os nad yw hynny'n bosibl, fe wnawn geisio ymateb i'ch cais o fewn 10 diwrnod gwaith.  Os ydych yn gwneud cwyn neu os yw eich cwestiwn yn fwy cymhleth, fe wnawn roi gwybod i chi beth sy'n digwydd o fewn 5 diwrnod gwaith ac ymateb i chi'n llawn o fewn 20 diwrnod gwaith.

 

Cysylltu â ni dros:

y ffôn: Fe wnawn ateb eich galwad o fewn 2 funud. Os na fyddwn ni'n gallu eich helpu chi, fe fyddwn yn siŵr o ddweud pwy fydd yn gallu.

E-bost: Fe wnawn gydnabod eich e-bost ac anfon ateb o fewn 10 diwrnod gwaith.

Post: Fe wnawn ateb o fewn 10 diwrnod gwaith.

 

Cyswllt


 

Eich sylwadau am ein tudalennau

 


Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu