Strategaeth Ddigidol Powys: Llefydd Digidol

Llun o ddyn ifanc yn cymryd hun-lun

Mae Powys yn sir unigryw gyda chymunedau gwasgaredig sy'n ymestyn o'r gogledd i'r de (Y Trallwng i Ystradgynlais) a'r dwyrain i'r gorllewin (Tref-y-clawdd i Fachynlleth).

 

Beth ry'n ni wedi'i wneudLlun o ddyn ifanc yn cymryd hun-lun

  • Rydym wedi gweithio gyda Chyngor Tref Llandrindod i'w helpu i sefydlu rhwydwaith WiFi am ddim i drigolion ac ymwelwyr i'r dref gyfan.
  • Bydd teithwyr sy'n defnyddio bysus y T4 a'r T6 ym Mhowys yn gallu defnyddio system amser go iawn sy'n helpu tracio ymhle a pha mor bell i ffwrdd mae'r bws ar amser penodol.
  • Rydym hefyd wedi helpu cymuned Crai oedd â band eang gwael iawn i sicrhau nawdd o gynllun  'Allwedd Bang Eang Cymru' Llywodraeth Cymru i gael eu mast eu hunain er mwyn cael band eang cyflym iawn.

 

Beth ydyn ni'n mynd i'w wneud?Lleoedd Digidol

  • Sicrhau fod seilwaith ein trefi'n glyfar, gyda galluedd digidol
  • Helpu'r sawl sydd heb fand eang i gysylltu
  • Cefnogi cymunedau i feithrin sgiliau digidol
  • Cydweithio gyda busnesau er mwyn datblygu'r sector a phrentisiaethau gofal digidol
  • Datblygu ffyrdd digidol i annog twristiaeth
  • Creu cyfleoedd trwy academi ddigidol

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu