SYLWCH: Taliadau hunan-ynysu bellach ar agor.
Darllen mwy

Dadansoddi a dyfarnu wrth asesu

Oherwydd pwysau ariannol, mae'n ddrwg gennym eich hysbysu na allwn ddarparu te a choffi yn y digwyddiadau hyfforddi yn ystod 2019-20, rydym yn eich cynghori i fynd â diodydd a phecyn bwyd gyda chi i ddigwyddiadau.

 

Darparwr y cwrs: The Training Hub
 

Mae gweithwyr cymdeithasol yn aml mewn sefyllfa lle maen nhw'n delio ag argyfyngau sy'n golygu nad oes ganddynt lawer o amser i fyfyrio ac i feddwl am achosion anghydfod teuluol a/neu arferion peryglus ar yr aelwyd.  Hefyd bydd rhai teuluoedd yn barod i wneud unrhyw beth i gelu'r gwirionedd.

Erbyn diwedd y cwrs:

  • Bydd gennych y sgiliau i'ch helpu chi ddeall arwyddion esgus cydymffurfio, sut i fynd i'r afael â'r broblem.
  • Deall yr angen i ganfod y ffeithiau a thystiolaeth go iawn fel offeryn asesu risg.
  • Deall sut i ddefnyddio arwyddion diogelwch i dystio cryfderau, ffactorau diogelu a materion cymhleth a all roi cipolwg ar faterion cudd a fydd yn helpu wrth asesu a rheoli risg.

 

DyddiadLleoliadauAmseroedd
TBC  

 

Nid oes tâl i fynychu'r cyrsiau hyn. Fodd bynnag, efallai y bydd peidio â mynychu yn arwain at dâl canslo os na roddir digon o rybudd.

Mynegi diddordeb yn y cwrs hwn Expression of Interest Form for Training Courses

 

Cyswllt

  • Ebost: pwbotu@powys.gov.uk
  • Ffon: 01597 827330 / 01597 827333
  • Cyfeiriad: Tim Datblygu'r Gweithlu, Y Gwalia, Ffordd Ieithon, Llandrindod, Powys LD1 6AA

 

Eich sylwadau am ein tudalennau

 


Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu