SYLWCH: Diweddariad am ysgolion Powys

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Pwy ydym ni a'r hyn yr

Cyfansoddiad y Cyngor: Ein rheolau a'n gweithdrefnau.

Strwythur democrataidd y Cyngor: Gwybodaeth am swyddogaeth a phrosesau cyfarfodydd (Cyfarfodydd y Cyngor, Pwyllgor Gweithredol a Phwyllgorau eraill).

Strwythur cyfarwyddiaethau'r cyngor: Ein strwythur trefniadaethol a manylion cyswllt ar gyfer y Prif Weithredwr a'r Cyfarwyddwyr Corfforaethol.

Lleoliad ac amseroedd agor eiddo'r cyngor: Adeiladau'r cyngor gyda mynediad cyhoeddus, llyfrgelloeddcanolfannau hamddenysgolionswyddfeydd cofrestru

Gwybodaeth ar gynghorwyr a manylion cyswllt: Ar hyn o bryd, cynghorwyr etholedig yn cynnwys plaid, aelodaeth ar bwyllgorau, cyfeiriad, rhif ffôn ac e-bost cyswllt.

Manylion cyswllt ar gyfer adrannau sy'n wynebu'r cwsmer:  Gallwch ddod o hyd i'r gwasanaeth sydd ei eisiau arnoch ar y wefan hon.

Canlyniadau etholiadau mwyaf diweddar: Canlyniadau etholiad sy'n arwydd o gyfansoddiad gwleidyddol y Cyngor.

Perthnasoedd gydag awdurdodau eraill: Gwybodaeth, er enghraifft am Gyngor Sir Powys a Heddlu Dyfed Powys, Bwrdd Iechyd Addysgu Powys ac Awdurdod Cefnffyrdd Cymru.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu