SYLWCH: Tarfu ar y gwasanaeth casglu sbwriel ac ailgylchu

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Ffioedd a thaliadau

Rydym yn ceisio cynnig gwybodaeth am ddim lle bynnag y gallwn. Pan fydd rhaid i ni godi tâl arnoch am wybodaeth, bydd cyfiawnhad dros y taliadau, fe fyddant yn dryloyw ac yn cael eu cadw at isafswm.

Efallai y bydd taliadau'n cael eu gwneud am dreuliau gwirioneddol megis:

  • Llungopïo/argraffu
  • Postio a phecynnu
  • Y gost a godir yn uniongyrchol o ganlyniad i weld y wybodaeth

Efallai y bydd taliadau'n cael eu gwneud hefyd am wybodaeth lle maent yn cael eu hawdurdodi'n gyfreithlon. Bydd rhestr o ffioedd yn cael ei chyhoeddi ar gyfer gwybodaeth o'r fath. 

Mae'n bosibl y caiff taliadau eu gwneud am setiau data hawlfraint (neu rannau o setiau data) sydd ar gael i'w hailddefnyddio.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu