Gofyn am wybodaeth

Os na fyddwch yn dod o hyd i'r wybodaeth sydd ei hangen arnoch ar y wefan hon, byddwn yn ceisio cynnig y wybodaeth y gwnaethoch gais amdani lle bo hynny'n bosibl yn gyfreithiol, a byddwn yn cynnig cyngor a chefnogaeth os oes ei angen. Mae gennych hawl i ofyn i ni am wybodaeth dan ddeddfwriaeth, yn enwedig Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000Deddf Gwybodaeth Amgylcheddol 2004 a'r Deddf Gwarchod Data 1998

Gofynnwch i ni am wybodaeth am y cyngor

Gofynnwch i ni am wybodaeth bersonol a gedwir amdanoch

Mae eich hawl i wybodaeth ond yn cael ei gyfyngu gan yr amodau a'r eithriadau a nodir yn y ddeddfwriaeth uchod.

Eithriadau Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol

Eithriadau Rhyddid Gwybodaeth

 

Cysylltiadau

Rhowch sylwadau am dudalen yma
 


Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu