1. Logio Mewn / Cofrestru
  2. English
Close Icon
  1. Logio Mewn / Cofrestru
Hysbysiad: taliadau gwastraff gardd wedi'u lleihau
Darllen mwy

Llinell Uniongyrchol Powys

Un rhif ffôn i blant, oedolion a theuluoedd am wybodaeth a chymorth.

Un rhif i blant, oedolion a theuluoedd i gael gwybodaeth a chymorth.

Gallai hyn fod ar gyfer gwasanaethau a gweithgareddau i blant a theuluoedd yn lleol, neu i gael cyngor a chanllawiau ar sut i gael cymorth ychwanegol, n eu i godi mater neu bryder ynghylch lles plentyn neu unigolyn ifanc.

 

01597 827 666

 

Download the Powys People Direct leaflet

Ar gyfer gwasanaethau i blant a phobl ifanc, er enghraifft:

Ar gyfer gwasanaethau i oedolion:

Os ydych chi'n gwneud ymholiad am gymorth i oedolyn, byddwch yn gallu gweld amrywiaeth o wasanaethau i oedolion, pobl hyn, pobl ag amhariad ar y synhwyrau a gwasanaethau i bobl ag anabledd dysgu/corfforol, er enghraifft:

  • Diogeli
  • Rhyddhau o'r Ysbyty
  • Cyfarpar
  • Cymorth yn y cartref
  • Cyngor a chymorth ar gyfer gofal preswyl a gofal nyrsio
  • Ailalluogi
  • Cyngor a chyfeirio

Neu dilynwch y cysylltiadau yn y rhestrau uchod a gallech ddod o hyd i'r wybodaeth rydych chi ei hangen ar-lein.

Beth sy'n digwydd pan fyddwch yn ffonio Llinell Uniongyrchol Powys?

Bydd swyddog cyswllt profiadol yn ateb eich galwad ac yn holi â phwy yr hoffech chi siarad, neu beth yw natur eich galwad er mwyn i chi gael y math iawn o gymorth rydych yn ei geisio yn ddi-oed.

Os yw eich ymholiad yn ymwneud â phlant, pobl ifanc neu deuluoedd, gallwch siarad â rhywun sy'n arbenigo mewn trin galwadau am wasanaethau fel y Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd (FIS), y gwasanaethau anabledd a Thîm o Amgylch y Teulu (TAF) a fydd yn gallu rhoi cyngor a chymorth i'ch plentyn neu'ch teulu.

Os ydych yn ffonio ynghylch cymorth i oedolyn, byddwch yn gallu cyrraedd amrywiaeth o wasanaethau i oedolion, pobl hyn, rhai ag amhariad ar y synhwyrau a gwasanaethau anawsterau / anableddau dysgu yn ogystal â sawl un arall

Gan sicrhau bod gennych yr hawl i fynd i'r gwasanaeth iawn ar yr adeg iawn, yn y lle iawn, pan rydych chi yn y lle iawn.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu