y Gaer

Image of Y Gaer

Canolfan ddiwylliannol newydd yn Aberhonddu yw y Gaer.  Bydd y prosiect yn datblygu Amgueddfa Brycheiniog a Llyfrgell Aberhonddu ar gyfer pobl Aberhonddu a'r ardal gyfagos.  Bydd y Gaer yn darparu cyfleoedd cyfranogi a gwirfoddoli a bydd yn atyniad twristiaeth arwyddocaol.

Oherwydd cyfyngiadau Covid Llywodraeth Cymru, bydd Amgueddfa'r Gaer a'r Orirel ar agor nes y byddwn yn hysbysu i'r gwrthwyneb. Bydd Gwasanaethau Llyfrgell y Gaer yn aros ar agor gan ddefnyddio'r oriau agor sy'n cael eu hysbysebu ar hyn o bryd.

Dyma'r prif nodweddion:y Gaer developments

  • Cyfleusterau llyfrgell gyhoeddus newydd ar gyfer yr Unfed Ganrif ar Hugain i oedolion a phlant
  • Lleoedd oriel amgueddfa newydd sy'n fwy hyblyg ar gyfer arddangosfeydd teithiol y byddwn yn eu croesawu a'u cynnal
  • Gwaith adnewyddu a chadw i Neuadd Sirol a Brawdlys Sir Frycheiniog, sy'n adeilad rhestredig Gradd II, y tu fewn a'r tu allan
  • Ystafelloedd cymunedol ac addysgol fydd yn cynnig profiadau dysgu ar y cyd

 

O ddydd Gwener 31 Gorffennaf bydd y Gaer yn agor yr amgueddfa i ymwelwyr ar dydd Iau, ddydd Gwener a dydd Sadwrn yn unig.
Amserau agor: 10am tan 1pm & 1.30pm tan 4pm.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu