y Gaer: Datganiad Gweledigaeth

Datganiad Gweledigaeth - Dewch a dihunwch fyd

Yn ein hanes ac yn ein celf a'n storïau, mae llawer o fydoedd yn gorwedd ynghwsg - i gael eu deffro gan y Gaer!

Mae y Gaer yn ddatblygiad diwylliannol cyffrous ac ysbrydoledig, yn atyniad mawr i bobl leol ac ymwelwyr i Aberhonddu ac yn sbardun i adfywiad yng nghymuned Powys. Mae'n uno Neuadd y Sir, sy'n cynnwys Amgueddfa ac Oriel Gelf Brycheiniog wedi'i hadnewyddu a'i hystafell lys Fictoraidd hynod, gyda Llyfrgell Aberhonddu, ystafelloedd addysg a chymunedol newydd a chaffi. Mae'r elfennau cyflenwol hyn yn cael eu dwyn ynghyd mewn datblygiad pensaernïol unigryw a thrawiadol sy'n cyfuno'r hen a'r newydd, gan fod yn hollol hygyrch ac yn groesawgar i bawb.


Mae y Gaer yn darparu mannau ar gyfer digwyddiadau, cyfarfodydd ac arddangosfeydd i gynhyrfu'r synhwyrau. Mae yna gorneli heddychlon ar gyfer astudio a myfyrdod ac ardaloedd i ymlacio, yn yr atriwm newydd ysblennydd a'r tu allan yn y gerddi sydd wedi'u tirlunio'n hyfryd, lle gallwch gymdeithasu, chwarae a gorffwys.  Mae y Gaer yn dathlu ac yn cyflwyno hunaniaeth ddiwylliannol a threftadaeth Sir Frycheiniog fel lle i bobl o bob oedran greu, archwilio a darganfod casgliadau hanesyddol, paentiadau rhagorol, arddangosfeydd dehongli digidol a llenyddiaeth wych.


O dan arweiniad Cyngor Sir Powys, mae y Gaer yn brosiect partneriaeth enghreifftiol gyda llawer o arianwyr eraill yn cefnogi'r datblygiad cenedlaethol hwn, a chyda phartneriaid lleol a gwirfoddolwyr yn gweithio ochr yn ochr â staff y cyngor i ddarparu gwasanaethau i'r gymuned a chroesawu ymwelwyr o bell ac agos.

Mae y Gaer yn cynnig amgylchedd goleuedig ac ysgogol ar gyfer maeth diwylliannol, dysgu, chwarae ac archwilio creadigol, cyfarfod pobl a rhannu profiadau 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu