SYLWCH: Diweddariad am ysgolion Powys

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Lleoliadau Blynyddoedd Cynnar

Image of a child with Lego

Swyddog Arweiniol Anghenion Dysgu Ychwanegol Blynyddoedd Cynnar

Swyddog Arweiniol Anghenion Dysgu Ychwanegol Blynyddoedd Cynnar sy'n gyfrifol am gydlynu gwasanaethau cymorth anghenion dysgu ychwanegol ar draws Powys i blant 0 - 5 oed, gan gynnwys cynnig cymorth, arweiniad a gwybodaeth i leoliadau addysg feithrin nas cynhelir, lleoliadau gofal plant, ysgolion, asiantaethau eraill a rhieni/gofalwyr plant 0 - 5 oed gydag anghenion dysgu ychwanegol.

Yvonne Hockly yw'r Swyddog Arweiniol.

Y ffordd orau i gysylltu ag Yvonne yw dros e-bost: yvonne.hockly@powys.gov.uk

Gallwch hefyd alw 07825552262 / 01597 826676 a gadael neges.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu