gwelededd ddewislen symudol Toggle

Ysgol Neuadd Brynllywarch

Bydd y prosiect hwn yn golygu adeiladu ysgol arbennig newydd bwrpasol ar gyfer disgyblion ag anawsterau ymddygiadol ac emosiynol ar safle presennol yr ysgol yng Ngheri.

Bydd adeilad newydd Brynllywarch yn darparu amgylcheddau dysgu newydd sbon, sy'n addas i'r 21ain Ganrif, ar gyfer disgyblion yr ysgol, gan wella'r cyfleusterau a'r profiad dysgu yn sylweddol.

Bydd yr adeilad newydd yn cynnwys:

  • Cefnogaeth a darpariaeth arbenigol i ddisgyblion ag anawsterau ymddygiad, emosiynol a chymdeithasol heriol mewn amgylchedd dysgu modern ac arloesol
  • Lleoedd dysgu priodol i gyflwyno'r cwricwlwm newydd
  • Offer arbenigol, gan gynnwys cyfleusterau TG, i gefnogi deilliannau addysgu a dysgu a fydd yn helpu i sicrhau bod yr holl ddysgwyr yn cwrdd â'u potensial
  • Dosbarthiadau pwrpasol, gyda lle ymrannu a chyfleusterau glendid, ynghyd ag ardal ddysgu awyr agored

Bydd grwpiau cymunedol hefyd yn gallu cael mynediad i'r cyfleusterau y tu allan i oriau ysgol ac yn ystod misoedd yr haf.