SYLWCH: Taliadau hunan-ynysu bellach ar agor.
Darllen mwy

Help sydd ar gael i chi gael gwaith

Communities for work logo

A ydych chi angen help i ddod o hyd i waith a dechrau gweithio?

Sut y gallwn ni helpu?

Mae'r Rhaglen 'Cymunedau am Waith a Mwy' (CfW+) yn cefnogi pobl i ddechrau gweithio.Communities for work logo

Mae dau Fentor Cyflogaeth ledled Powys yn darparu cymorth mentora 1-1 wedi'i deilwra i anghenion pob unigolyn.  Gallwn ddarparu cymorth gyda:

  • Sgiliau cyflogadwyedd, gan gynnwys help gydag ysgrifennu eich CV, ceisiadau am swyddi a pharatoi ar gyfer cyfweliadau
  • Meithrin hyder
  • Dod o hyd i leoliadau gwaith a chyfleoedd gwirfoddoli
  • Dod o hyd i gyfleoedd gwaith addas
  • •             Cyllid ar gyfer hyfforddiant ar gyfer cymwysterau penodol fel y Cynllun Ardystio Sgiliau Adeiladu (CSCS), Hylendid Bwyd, Awdurdod y Diwydiant Diogelwch (SIA)

 

Pwy allwn ni ei gefnogi?  Unrhyw un sy'n:

  • Byw ym Mhowys dros 16 oed
  • Unigolion sydd wedi'u cofrestru'n ddi-waith neu'n economaidd anweithgar
  • Mewn "tlodi mewn gwaith" (mewn swydd(i) sgiliau isel ar gyflog isel a/neu oriau cyfyngedig o waith)

 

Sut y gallwch chi gysylltu?

Mentor Gogledd Powys - Matt Jones = 07976 864528

Mentor Canol a De Powys - Carol Judd = 07976 864529

E-bost: jobsupport@powys.gov.uk

Facebook: Communities for Work Powys

 

Ariennir y rhaglen gan Lywodraeth Cymru.

 

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu