Cymunedau am Waith a Mwy

Communities for work logo

A ydych chi angen help i ddod o hyd i waith a dechrau gweithio?Communities for work logo

Sut y gallwn ni helpu?

Mae'r Rhaglen 'Cymunedau am Waith a Mwy' (CfW+) yn cefnogi pobl i ddechrau gweithio.

Mae Fentor Cyflogaeth ledled Powys yn darparu cymorth mentora 1-1 wedi'i deilwra i anghenion pob unigolyn.  Gallwn ddarparu cymorth gyda:

  • Sgiliau cyflogadwyedd, gan gynnwys help gydag ysgrifennu eich CV, ceisiadau am swyddi a pharatoi ar gyfer cyfweliadau
  • Meithrin hyder
  • Dod o hyd i leoliadau gwaith a chyfleoedd gwirfoddoli
  • Dod o hyd i gyfleoedd gwaith addas
  • Cyllid ar gyfer hyfforddiant ar gyfer cymwysterau penodol fel y Cynllun Ardystio Sgiliau Adeiladu (CSCS), Hylendid Bwyd, Awdurdod y Diwydiant Diogelwch (SIA)

 

Pwy allwn ni ei gefnogi?  Unrhyw un sy'n:

  • Byw ym Mhowys dros 16 oed
  • Unigolion sydd wedi'u cofrestru'n ddi-waith neu'n economaidd anweithgar
  • Mewn "tlodi mewn gwaith" (mewn swydd(i) sgiliau isel ar gyflog isel a/neu oriau cyfyngedig o waith)

Ydych chi'n Gyflogwr?

Rydym yn gweithio'n agos gyda chyflogwyr ym Mhowys a gallwn gynnig cymorth recriwtio drwy baru ein cleientiaid â manyleb eich swydd.

Gallwn helpu i drafod a sicrhau cyfleoedd gwirfoddol neu gyflogaeth ar draws ystod eang o feysydd galwedigaethol.

Cysylltwch ag Alice Kirwan

079718 78358

Alice.kirwan@powys.gov.uk

Sut y gallwch chi gysylltu?

Hoffem ni glywed gennych os ydych chi'n chwilio am gymorth i gael gwaith.

Cysylltwch â'n tîm cyfeillgar i gael sgwrs heb ymrwymiad

Llenwch y ffurflen, pwyswch anfon a bydd un o'r tîm yn cysylltu â chi cyn gynted â phosibl.

Ffurflen Ymholiadau Cymunedau am Waith a Mwy Ffurflen Ymholiadau Cymunedau am Waith a Mwy

Mentor Gogledd Powys - Matt Jones = 07976 864528, Karen Rodenburg = 07816 361583

Mentor Canol a De Powys - Carol Judd = 07976 864529

E-bost: jobsupport@powys.gov.uk

Facebook: Communities for Work Powys

Tîm Datblygu Economaidd ac Adfywio

Neuadd y Sir,

Spa Road East,

Llandrindod,

LD1 5LG

 

Ariennir y rhaglen gan Lywodraeth Cymru.

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu