SYLWCH: Diweddariad am ysgolion Powys

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Llifogydd: Bagiau tywod

Perchennog yr eiddo sy'n bennaf gyfrifol am warchod eiddo rhag llifogydd.  Ar adegau o lifogydd mawr, bydd y staff Priffyrdd yn ceisio dosbarthu bagiau tywod i eiddo sydd mewn perygl mwyaf.  Fodd bynnag, ni fydd hyn bob amser yn bosibl oherwydd lefel y galw neu dywydd drwg. 

Rhoddir blaenoriaeth i ddiogelu'r rhai mwy bregus, yr henoed neu'r eiddil a phrif gyfleusterau ac adeiladau'r gymuned.  Gallwch gasglu rhai bagiau o'r depos Priffyrdd.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu