Toglo gwelededd dewislen symudol

Gweld yr hysbysiad llawn

Hysbysiad: Oes angen help arnoch gyda'ch budd-daliadau?

Canolfan Integredig i Deuluoedd y Drenewydd

Mae Canolfan i Deuluoedd y Drenewydd yn "siop un stop" sy'n darparu gwasanaethau a chefnogaeth i blant, pobl ifanc lleol a'u teuluoedd.

Mae'r ganolfan yn darparu gweithgareddau megis grwpiau rhieni a phlant bach, tylino babanod, gwybodaeth a chyngor, rhaglenni Incredible Years Parenting Training, cyngor iechyd, cymorth i deuluoedd a chwnsela. . 

Newtown Integrated Family Centre

I gael mwy o wybodaeth am weithgareddau neu i archebu ystafell, cysylltwch â ni

Oriau agor:

Dydd Llun i ddydd Gwener 9am tan 4.30pm (y tu allan i oriau trwy drefniant)

Sut i ddod o hyd i ni:

Canolfan Integredig I Deuluoedd y Drenewydd
Stryd y Parc
Y Drenewydd
SY16 1EG