Toglo gwelededd dewislen symudol

Gweld yr hysbysiad llawn

Hysbysiad: Oes angen help arnoch gyda'ch budd-daliadau?

Canolfan Integredig i Deuluoedd y Trallwng

Mae Canolfan i Deuluoedd y Trallwng yn "siop un stop" sy'n darparu gwasanaethau a chefnogaeth i blant, pobl ifanc lleol a'u teuluoedd.

Mae'r ganolfan yn darparu gweithgareddau megis grwpiau rhieni a phlant bach, tylino babanod, gwybodaeth a chyngor, rhaglenni Incredible Years Parenting Training, cyngor iechyd, cymorth i deuluoedd a chwnsela.  

Welshpool Integrated Family Centre

Mae'r safle'n darparu gofal plant yn ogystal â swyddfeydd a mannau cymunedol. Mae darpariaeth gofal plant Dechrau'n Deg a'r Cyfnod Sylfaen ar gael i deuluoedd ar y safle. 

I gael mwy o wybodaeth am weithgareddau neu i archebu ystafell, cysylltwch â ni

Oriau agor:

Dydd Llun i ddydd Gwener 9am tan 4.30pm (y tu allan i oriau trwy drefniant)

Sut i ddod o hyd i ni:

Canolfan i Deuluoedd y Trallwng
Clôs Oldford
Y Trallwng
SY21 7SX

Ariannwyd y gwaith o adnewyddu safle ysgol fabanod Oldford i greu'r ganolfan newydd i deuluoedd gan gyllid Cyfalaf Dechrau'n Deg Llywodraeth