Toglo gwelededd dewislen symudol

Ffit i Ffermio

Rhaglen estyn allan yw Ffit i Ffermio, a gyflenwir mewn partneriaeth rhwng Cyngor Sir Powys (CSP), Bwrdd Iechyd Addysgu Powys (BIAP) a Chymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Powys (PAVO).

Nod y prosiect yw datblygu gwasanaeth estyn allan pwrpasol sy'n hygyrch ac yn briodol i anghenion iechyd a lles cymdeithasol penodol y gymuned ffermio ym Mhowys, er mwyn cefnogi busnesau ffermio cryfach a chymunedau ffermio iachach.

Yn sgil lansio Ffit i Ffermio yn Sioe Frenhinol Amaethyddol Cymru 2024, bydd gweithwyr proffesiynol ym maes gofal iechyd, staff Cyngor Sir Powys ac aelodau'r sector gwirfoddol yn ymweld â marchnadoedd da byw yn Y Trallwng, Aberhonddu a Llanfair ym Muallt bob mis rhwng Awst a Rhagfyr 2024.

Gwybodaeth ffit i ffermio

Ein Cynnig Ble fyddwn ni

Ein Cynnig

Bydd unrhyw un yn gallu mynd at ein tîm i drafod eu hanghenion iechyd a lles, a bydd y tîm yn gallu darparu adolygiadau clinigol sylfaenol er mwyn gallu adnabod unrhyw broblemau iechyd yn gynnar.

Darllenwch Fwy o Wybodaeth (Ewch i Ein Cynnig)

Ble fyddwn ni

Bydd ein tîm allan trwy gydol gweddill 2024. Am archwiliad iechyd am ddim, cyngor iechyd a lles, neu am sgwrs, dewch i'n gweld yn un o'n lleoliadau.

Darllenwch Fwy o Wybodaeth (Ewch i Ble fyddwn ni)
Ein Cynnig Ein Cynnig

Ein Cynnig

Bydd unrhyw un yn gallu mynd at ein tîm i drafod eu hanghenion iechyd a lles, a bydd y tîm yn gallu darparu adolygiadau clinigol sylfaenol er mwyn gallu adnabod unrhyw broblemau iechyd yn gynnar.

Darllenwch Fwy o Wybodaeth (Ewch i Ein Cynnig)
Ble fyddwn ni Ble fyddwn ni

Ble fyddwn ni

Bydd ein tîm allan trwy gydol gweddill 2024. Am archwiliad iechyd am ddim, cyngor iechyd a lles, neu am sgwrs, dewch i'n gweld yn un o'n lleoliadau.

Darllenwch Fwy o Wybodaeth (Ewch i Ble fyddwn ni)