Dod o hyd i weithgareddau gwyliau ym Mhowys

Mae Cyngor Sir Powys yn ariannu gweithgareddau gwyliau Pasg mewn 4 lleoliad ar draws Powys gan ddefnyddio darparwyr gweithgareddau lleol.  Mae'r gweithgareddau'n cael eu cynnig i blant 5 - 17 oed ym mhob lleoliad rhwng 29 Mawrth tan 9 Ebrill (heblaw am wyliau banc). Caiff y sesiynau eu harwain gan staff y cyngor a fydd yn gweithio gyda phartneriaid lleol gan gynnwys Activ8kids, Rhwydwaith Chwarae Brycheiniog, Chwarae Maesyfed a Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru.

 

Trosolwg o'r gweithgareddau

Chwaraeon Powys

Bydd Chwaraeon Powys yn darparu amryw o offer chwaraeon i gadw'r plant yn brysur dros y sesiynau.

Chwarae Maesyfed

Sesiynau Chwarae am Ddim gyda gweithwyr chwarae profiadol o Chwarae Maesyfed, mae'r sesiynau'n cynnwys, ond heb eu cyfyngu i, grefftau, chwarae blêr, gemau, adeiladu, creu den a chwarae actif.

Activ8Kids

Mae Activ8Kids yn darparu amryw o weithgareddau chwaraeon hyblyg a chyffrous i blant.  Mae darpariaeth Activ8Kids yn annog plant i fynd allan i'r awyr iach a chymryd rhan mewn chwaraeon a gemau hwyliol.  Mae eich plentyn yn siwr o gael amser gwych yn gwneud ffrindiau, magu hunan-hyder a datblygu eu sgiliau mewn amgylchedd hwyliog a diogel i bawb.

Gwasanaeth Tân

Bydd y Gwasanaeth Tân yn mynychu un diwrnod bob wythnos gan ddarparu ystod eang o weithgareddau megis:

 • Gweithgaredd diogelwch ar y ffyrdd
 • Gêm pêl gwter
 • Gêm taflu lein ar gyfer trafodaeth diogelwch dŵr
 • Helfa sborion i ddod o hyd a chasglu eitemau o gyfarpar

 

Lleoliadau

 • Ystradgynlais - Golwg y Cwm - 10am - 12 canol dydd
 • Y Trallwng - I'w gadarnhau - 10am - 12 canol dydd
 • Y Drenewydd - Ysgol Gynradd Hafren - 1:30 - 3:30pm
 • Llandrindod - Canolfan Ieuenctid - 10am - 12 canol dydd

Bydd y Gwasanaeth Tân ym mhob lleoliad ar y diwrnodau canlynol:

 • Y Trallwng a'r Drenewydd - Dydd Mawrth
 • Llandrindod - Dydd Mercher
 • Ystradgynlais - Dydd Iau

 

 

Ffurflen gofrestru

Gweithgareddau Gwyliau: Ffurflen Gofrestru Gweithgareddau Gwyliau: Ffurflen Gofrestru

Nifer benodol o leoedd sydd ar gael a bydd y lleoedd yn cael eu blaenoriaethu a'u dyrannu yn unol â chanllawiau Llywodraeth Cymru.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu