Toglo gwelededd dewislen symudol

Sganio | Ailgylchu | Gwobr

Croeso I dreial Sganio|Ailgylchu|Gwobr Aberhonddu.

Mae DDRS Alliance yn gweithio mewn partneriaeth â Llywodraeth Cymru, WRAP Cymru, Cyngor Sir Powys a manwerthwyr lleol, i dreialu technoleg ddigidol newydd i olrhain deunyddiau ailgylchu.

 

Gwybodaeth sganio ailgylchu gwobr

Ynglŷn â'r treial Sut i hawlio tâl? Pa fanwerthwyr sy'n cefnogi'r treial? Pa eitemau ac sy'n gymwys am wobr? Sut mae'n gweithio Cwestiynau cyffredin
About the trial

Sganio | Ailgylchu | Gwobr - Ynglŷn â'r treial

Hoffem estyn gwahoddiad i chi gymryd rhan yn nhreial arloesol Sganio|Ailgylchu|Gwobr a fydd yn dechrau yn Aberhonddu ar 13 Gorffennaf. Cynhelir y treial am 12 wythnos ac mae popeth rydych angen ei wybod i gymryd rhan wedi'i gynnwys yma.

Darllenwch Fwy o Wybodaeth (Ewch i Sganio | Ailgylchu | Gwobr - Ynglŷn â'r treial)
How to claim rewards

Sganio | Ailgylchu | Gwobr - Sut i hawlio tâl?

Rydym eisiau ei wneud mor gyfleus ag sy'n bosibl i chi hawlio tâl. Unwaith y byddwch wedi cofrestru, gallwch ddechrau ailgylchu naill ai yn y cartref neu 'wrth i chi fynd ar eich hynt'! Gallwch hawlio 10c am bob cynhwysydd perthnasol sy'n cael ei ailgylchu'n gywir. Pan fydd eich balans yn cyrraedd £5.00*, fe fydd yr Ap yn rhoi gwybod i chi fel y gallwch dderbyn eich tâl. Dilynwch y cyfarwyddiadau a ddarperir.

Darllenwch Fwy o Wybodaeth (Ewch i Sganio | Ailgylchu | Gwobr - Sut i hawlio tâl?)
Which retailers are supporting the trial

Sganio | Ailgylchu | Gwobr- Pa fanwerthwyr sy'n cefnogi'r treial?

Bydd y cynwysyddion diodydd gyda labeli unigryw ar gael i'w prynu gan lawer o siopau yn Aberhonddu.

Darllenwch Fwy o Wybodaeth (Ewch i Sganio | Ailgylchu | Gwobr- Pa fanwerthwyr sy'n cefnogi'r treial?)
Which items are eligible for a reward

Sganio | Ailgylchu | Gwobr - Pa eitemau ac sy'n gymwys am wobr?

Gan mai treial yw hwn, dim ond cynhwysyddion diodydd penodol fydd yn cael eu cynnwys. Dim ond cynhwysyddion sy'n cynnwys y cod QR unigryw (sticer 10c) y gellir eu defnyddio i gael tâl.

Darllenwch Fwy o Wybodaeth (Ewch i Sganio | Ailgylchu | Gwobr - Pa eitemau ac sy'n gymwys am wobr?)
How it works

Sganio | Ailgylchu | Gwobr- Sut mae'n gweithio

Mae codau QR unigryw yn cael eu creu a'u gosod ar bob cynhwysydd diodydd dilys. Yna bydd aelwydydd Aberhonddu yn defnyddio Ap ar-lein i gofnodi eu hailgylchu a hawlio gwobrau trwy sganio'r codau QR ar eu cynhwysydd/cynhwysyddion diodydd, naill ai yn y cartref neu mewn mannau ailgylchu dynodedig.

Darllenwch Fwy o Wybodaeth (Ewch i Sganio | Ailgylchu | Gwobr- Sut mae'n gweithio )
FAQs

Sganio | Ailgylchu | Gwobr - Cwestiynau cyffredin

Darllenwch ein Cwestiynau Cyffredin i ganfod mwy am y treial Sganio | Ailgylchu | Gwobr

Darllenwch Fwy o Wybodaeth (Ewch i Sganio | Ailgylchu | Gwobr - Cwestiynau cyffredin )
Ynglŷn â'r treial Ynglŷn â'r treial
About the trial

Sganio | Ailgylchu | Gwobr - Ynglŷn â'r treial

Hoffem estyn gwahoddiad i chi gymryd rhan yn nhreial arloesol Sganio|Ailgylchu|Gwobr a fydd yn dechrau yn Aberhonddu ar 13 Gorffennaf. Cynhelir y treial am 12 wythnos ac mae popeth rydych angen ei wybod i gymryd rhan wedi'i gynnwys yma.

Darllenwch Fwy o Wybodaeth (Ewch i Sganio | Ailgylchu | Gwobr - Ynglŷn â'r treial)
Sut i hawlio tâl? Sut i hawlio tâl?
How to claim rewards

Sganio | Ailgylchu | Gwobr - Sut i hawlio tâl?

Rydym eisiau ei wneud mor gyfleus ag sy'n bosibl i chi hawlio tâl. Unwaith y byddwch wedi cofrestru, gallwch ddechrau ailgylchu naill ai yn y cartref neu 'wrth i chi fynd ar eich hynt'! Gallwch hawlio 10c am bob cynhwysydd perthnasol sy'n cael ei ailgylchu'n gywir. Pan fydd eich balans yn cyrraedd £5.00*, fe fydd yr Ap yn rhoi gwybod i chi fel y gallwch dderbyn eich tâl. Dilynwch y cyfarwyddiadau a ddarperir.

Darllenwch Fwy o Wybodaeth (Ewch i Sganio | Ailgylchu | Gwobr - Sut i hawlio tâl?)
Pa fanwerthwyr sy'n cefnogi'r treial? Pa fanwerthwyr sy'n cefnogi'r treial?
Which retailers are supporting the trial

Sganio | Ailgylchu | Gwobr- Pa fanwerthwyr sy'n cefnogi'r treial?

Bydd y cynwysyddion diodydd gyda labeli unigryw ar gael i'w prynu gan lawer o siopau yn Aberhonddu.

Darllenwch Fwy o Wybodaeth (Ewch i Sganio | Ailgylchu | Gwobr- Pa fanwerthwyr sy'n cefnogi'r treial?)
Pa eitemau ac sy'n gymwys am wobr? Pa eitemau ac sy'n gymwys am wobr?
Which items are eligible for a reward

Sganio | Ailgylchu | Gwobr - Pa eitemau ac sy'n gymwys am wobr?

Gan mai treial yw hwn, dim ond cynhwysyddion diodydd penodol fydd yn cael eu cynnwys. Dim ond cynhwysyddion sy'n cynnwys y cod QR unigryw (sticer 10c) y gellir eu defnyddio i gael tâl.

Darllenwch Fwy o Wybodaeth (Ewch i Sganio | Ailgylchu | Gwobr - Pa eitemau ac sy'n gymwys am wobr?)
Sut mae'n gweithio Sut mae'n gweithio
How it works

Sganio | Ailgylchu | Gwobr- Sut mae'n gweithio

Mae codau QR unigryw yn cael eu creu a'u gosod ar bob cynhwysydd diodydd dilys. Yna bydd aelwydydd Aberhonddu yn defnyddio Ap ar-lein i gofnodi eu hailgylchu a hawlio gwobrau trwy sganio'r codau QR ar eu cynhwysydd/cynhwysyddion diodydd, naill ai yn y cartref neu mewn mannau ailgylchu dynodedig.

Darllenwch Fwy o Wybodaeth (Ewch i Sganio | Ailgylchu | Gwobr- Sut mae'n gweithio )
Cwestiynau cyffredin Cwestiynau cyffredin
FAQs

Sganio | Ailgylchu | Gwobr - Cwestiynau cyffredin

Darllenwch ein Cwestiynau Cyffredin i ganfod mwy am y treial Sganio | Ailgylchu | Gwobr

Darllenwch Fwy o Wybodaeth (Ewch i Sganio | Ailgylchu | Gwobr - Cwestiynau cyffredin )