Cyngor i Fusnesau ar Iechyd a Diogelwch

 Health and safety business adviceMae Tîm Bwyd a Masnach Iechyd yr Amgylchedd yn gyfrifol am orfodi rheoliadau iechyd a diogelwch mewn eiddo megis y canlynol:

 • Siopau a swyddfeydd.
 • Gwestai a chyfleusterau hamdden.
 • Warysau
 • Masnachwyr adeiladu.
 • Masnachwyr dur.
 • Cartrefi preswyl.

Caiff y cyfrifoldeb ei rhannu gydag Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch, y Llywodraeth sy'n gyfrifol am archwilio diwydiannau gwneuthuro, adeiladu ac amaethyddiaeth.

Tasg ein tîm yw sicrhau fod pob cyflogwr, gweithiwr a phobl hunangyflogedig yn deall ac yn cydymffurfio â Deddf Iechyd a Diogelwch yn y Gweithle 1974 a deddfwriaeth gysylltiedig.

 

CyngorClick here to go to the HSE website

Mae gwefan yr Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch yn darparu cyngor cynhwysfawr iawn ar bob agwedd ar Iechyd a Diogelwch.

Os ydych eisiau cyngor pellach ar faterion iechyd a diogelwch, mae croeso i chi gysylltu â'n tîm.

 

 

Os ydych eisiau gwneud cwyn am fater iechyd a diogelwch, mae croeso i chi gysylltu â'n tîm.

Mae pob cwyn am iechyd, diogelwch, lles neu amodau gweithio yn cael eu harchwilio'n gyfrinachol. Byddwn yn trafod y gwyn a gallwn gynghori am unrhyw gamau gweithredu i'w cymryd.

Contacts

 • Email: public.protection@powys.gov.uk
 • Phone: 01597 827467
 • North Powys Address: Environmental Health, Neuadd Maldwyn, Severn Road, Welshpool, Powys, SY21 7AS
 • South Powys Address: Environmental Health, Neuadd Brycheiniog, Cambrian Way, Brecon, Powys, LD3 7HR
 • Mid Powys Address: Environmental Health, The Gwalia, Ithon Road, Llandrindod Wells, Powys, LD1 6AA

 

Feedback about a page here


 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu