HYSBYSIAD: Gweithredu'r tâl o £500 i weithwyr gofal
Darllen mwy

Llyfrgell Llanwrtyd

Newydd! Rydym wrthi'n ailddechrau rhai gwasanaethau penodol yn rhai o'n llyfrgelloedd, gydag oriau cyfyngedig a threfniadau yn lle i gadw pellter cymdeithasol.

Bellach, mae llawer o'n llyfrgelloedd yn cynnig apwyntiadau ar gyfer mynediad i Gyfrifiaduron (apwyntiadau 1 awr), Pori drwy Lyfrau (slotiau 15 munud i ddewis llyfrau) a Gwasanaethau Cwsmer y Cyngor.

Cofiwch ffonio eich cangen i weld pa wasanaethau sydd ar gael ac i drefnu apwyntiadau.  Sylwer: efallai na fydd eich cangen ar agor yn ystod yr oriau yr oeddynt cyn y cyfnod clo - os nad ydych yn gallu cyrraedd unrhyw un ar y ffôn, ffoniwch ein llinell llyfrgell 01597 827460 neu anfonwch e-bost atom ar library@powys.gov.uk i weld beth yw'r sefyllfa yn eich ardal chi.

*Cofiwch ni fyddwn ar agor yn ystod ein horiau arferol, ac efallai na fydd gwasanaethau ar gael yn eich llyfrgell leol.  Ffoniwch cyn ymweld i wneud yn siwr ein bod ar agor ac i drefnu slot*

Archebu a Chasglu

Rydym yn parhau i gynnig ein gwasanaeth Archebu a Chasglu - rhowch wybod i ni eich diddordebau darllen a byddwn yn dewis llyfrau gwych i chi gasglu.  I archebu llyfrau'r llyfrgell ewch i dudalen gwe y Gwasanaeth Archebu a Chasglu neu ffoniwch ni ar 01597 827460.

eLyfrau, eLyfrauSain ac eGylchgronnau

Cofiwch, gallwch ymuno â'r llyfrgell a lawrlwytho eLyfrau, eLyfrauSain ac eGylchgronnau o'n  catalog llyfrgell

I gael rhagor o wybodaeth am wasanaethau llyfrgell yn eich ardal, cysylltwch â'ch cangen leol, ffoniwch ein Llinell Llyfrgell ar 01597 827460 neu anfonwch e-bost: library@powys.gov.uk

Ebost: llanwrtyd.library@powys.gov.uk

Ffon: 01591 610657

Trwy lythyr:

Llyfrgell Llanwrtyd,
Ysgol Dolafon C.P.,
Llanwrtyd Wells,
Powys,
LD5 4RA

 

Cyfleusterau

Wi-fi a mynediad i'r rhyngrwyd ar gyfrifiadur am ddim

Argraffydd, sganiwr

Llyfrgell Llanwrtyd yn cael ei redeg gan wirfoddolwyr trwy'r dydd ar ddydd Mawrth, ac ar brynhawniau dydd Iau. Edrychwch isod am ragor o wybodaeth ar ba wasanaethau fydd ar gael ar y dyddiau hynny.

Yn  ystod oriau a gynhelir gan wirfoddolwyr:

Fe fyddwch yn gallu dychwelyd a benthyca llyfrau, a defnyddio'r cyfrifiaduron, argraffydd a wi-fi fel arfer - cofiwch ddod â'ch cerdyn llyfrgell gyda chi!

Os hoffech adnewyddu llyfrau sydd wedi'u benthyca yn ystod oriau y gwirfoddolwyr, dewch â'ch llyfrau gyda chi. Neu edrychwch isod am wybodaeth ar adnewyddu llyfrau ar-lein, neu trwy gysylltu â ni dros y ffôn neu e-bost.

Yn ystod oriau'r staff:

Yn ystod oriau'r staff ar foreau dydd Iau a boreau dydd Sadwrn, fe fyddwch yn gallu cael mynediad at ein hystod lawn o wasanaethau, gan gynnwys gwasanaethau cyngor a thaliadau trwy lyfrgell +, ac ymholiadau llyfrgell fwy cymhleth.

Ar-lein neu dros y ffôn - ar unrhyw adeg

Gallwch adnewyddu a gofyn am eitem ar y catalog ar-lein ar unrhyw amser. Os byddai'n well gennych adnewyddu llyfrau neu ofyn am eitemau dros y ffôn, gallwch ffonio Llyfrgell Llanwrtyd yn ystod oriau craidd y staff, neu ffonio Llyfrgell Y Drenewydd ar 01686 626934 ac fe fyddwn yn falch o'ch helpu

Rydym yn ddiolchgar iawn i'r holl wirfoddolwyr am roi eu hamser i gefnogi Llyfrgell Llanwrtyd!

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu