Hysbysiad: Grantiau Busnesau newydd ar gael nawr
Darllen mwy

Llyfrgell Llanwrtyd

Bydd ein holl ganghennau llyfrgell ar gau oherwydd cyfyngiadau Covid-19, felly rydym wedi cyflwyno gwasanaeth archebu a chasglu newydd i gael llyfrau atoch mewn ffordd ddiogel tan ein bod yn gallu ail-agor.  Rhowch wybod eich diddordebau darllen i ni a byddwn yn dewis llyfrau ar eich cyfer i'w casglu, trwy apwyntiad yn unig, o'n llyfrgelloedd yn Aberhonddu, Llandrindod, Llanfyllin, Machynlleth, Y Drenewydd ac Ystradgynlais.  Darllen rhagor am ein Gwasanaeth Archebu a Chasglu.

Ebost: llanwrtyd.library@powys.gov.uk

Ffon: 01591 610657

Trwy lythyr:

Llyfrgell Llanwrtyd,
Ysgol Dolafon C.P.,
Llanwrtyd Wells,
Powys,
LD5 4RA

Oriau Agor
Dydd LlunAr Gau
Dydd Mawrth (Oriau gwirfoddolwyr)10am - 1pm
Dydd Mercher (Oriau gwirfoddolwyr)10am - 1pm
Dydd Iau (Oriau staff)10am - 1pm
Dydd GwenerAr Gau
Dydd Sadwrn (Oriau staff)10am - 12noon
Dydd SulAr Gau

 

Cyfleusterau

Wi-fi a mynediad i'r rhyngrwyd ar gyfrifiadur am ddim

Argraffydd, sganiwr

Llyfrgell Llanwrtyd yn cael ei redeg gan wirfoddolwyr trwy'r dydd ar ddydd Mawrth, ac ar brynhawniau dydd Iau. Edrychwch isod am ragor o wybodaeth ar ba wasanaethau fydd ar gael ar y dyddiau hynny.

Yn  ystod oriau a gynhelir gan wirfoddolwyr:

Fe fyddwch yn gallu dychwelyd a benthyca llyfrau, a defnyddio'r cyfrifiaduron, argraffydd a wi-fi fel arfer - cofiwch ddod â'ch cerdyn llyfrgell gyda chi!

Os hoffech adnewyddu llyfrau sydd wedi'u benthyca yn ystod oriau y gwirfoddolwyr, dewch â'ch llyfrau gyda chi. Neu edrychwch isod am wybodaeth ar adnewyddu llyfrau ar-lein, neu trwy gysylltu â ni dros y ffôn neu e-bost.

Yn ystod oriau'r staff:

Yn ystod oriau'r staff ar foreau dydd Iau a boreau dydd Sadwrn, fe fyddwch yn gallu cael mynediad at ein hystod lawn o wasanaethau, gan gynnwys gwasanaethau cyngor a thaliadau trwy lyfrgell +, ac ymholiadau llyfrgell fwy cymhleth.

Ar-lein neu dros y ffôn - ar unrhyw adeg

Gallwch adnewyddu a gofyn am eitem ar y catalog ar-lein ar unrhyw amser. Os byddai'n well gennych adnewyddu llyfrau neu ofyn am eitemau dros y ffôn, gallwch ffonio Llyfrgell Llanwrtyd yn ystod oriau craidd y staff, neu ffonio Llyfrgell Y Drenewydd ar 01686 626934 ac fe fyddwn yn falch o'ch helpu

Rydym yn ddiolchgar iawn i'r holl wirfoddolwyr am roi eu hamser i gefnogi Llyfrgell Llanwrtyd!

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu