Hysbysiad: Grantiau Busnesau newydd ar gael nawr
Darllen mwy

Talu Trethi Busnes

Mae gan Wefan y Swyddfa Brisio yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch ar brisio eiddo busnes. Mae cyfleuster chwilio hefyd ar y wefan fel y gallwch wirio gwerth ardrethol presennol eich eiddo.

 

Debyd Uniongyrchol

  • MISOL - Trwy 10 neu 12 rhandaliad
  • BLYNYDDOL
  • HANNER BLWYDDYN
  • Talu ar ddyddiad sy'n gweddu i chi!

Dewiswch ddyddiad talu sef y 5ed, 11eg, 21ain, 25ain neu'r 30ain o'r mis.

Llenwch ein ffurflen Debyd Uniongyrchol ar-lein

Newid manylion eich Debyd Uniongyrchol yma

 

 

Cerdyn debyd/credyd

Talu trwy gerdyn gan ddefnyddio ein gwasanaeth ar-lein

Cofiwch  gael eich Cyfeirnod Cyfrif Trethi Busnes wrth law wrth dalu ar-lein.

 Ac

Gallwch dalu gyda cherdyn debyd/credyd ar y rhif ffôn awtomataidd 24 awr: 03300 889 578 .

Cofiwch gael yr anfoneb neu'r cyfeirnod wrth law pan fyddwch yn ffonio.

 

 

Mewn unrhyw Swyddfa Bost

Talwch mewn unrhyw Swyddfa Bost yn y DG neu trwy Paypoint neu Epay.

Defnyddiwch y cod bar talu sydd ar flaen eich bil.

Gwnewch sieciau'n daladwy i Swyddfa'r Post Cyf.

 

 

Trwy'r Post

Gwnewch Sieciau neu Orchmynion Post yn daladwy i Cyngor Sir Powys.

Ysgrifennwch eich Cyfeirnod Cyfrif Trethi Busnes ar gefn eich siec neu orchymyn post. 

Anfonwch eich taliad i PO Box 71, Llandrindod, LD1 9AQ.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu