Hysbysiad: Coronafeirws (COVID-19)
Darllen mwy

Archwiliad y CDLl

Mrs Nicola Gulley, MA MRTPI, oedd yr Arolygydd Cynllunio a benodwyd i gynnal yr Archwiliad Annibynnol yn Gyhoeddus i asesu cadernid y Cynllun Datblygu Lleol. 

Derbyniodd y Cyngor Adroddiad yr Arolygydd ar y 15fed o Fawrth 2018 ac felly mae'r Archwiliad yn Gyhoeddus ar gau.  Daeth yr Arolygydd i'r casgliad bod Cynllun Datblygu Lleol Powys 2011-2026 yn gadarn yn amodol ar y newidiadau a nodwyd yn Atodiadau A a B o'r Adroddiad.

Gellir gweld/lawrlwytho'r holl ddogfennau a gohebiaeth berthnasol a gyflwynwyd mewn perthynas â'r Archwiliad a'r Gwrandawiadau o Lyfrgell yr Archwiliad.

Gwybodaeth y CDLl a gyflwynwyd

Y Broses ArchwilioAmserlen a Datganiadau Gwrandawiadau
Dogfennau CraiddGwybodaeth y CDLl a gyflwynwyd

Adroddiad yr Arolygydd 2018

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu