gwelededd ddewislen symudol Toggle

Gweld rhybudd llawn

Rhybudd: Ymyrraeth i gasgliadau gwastraff ac ailgylchu

Cael bin, sach neu flwch newydd

New bin icon

I ofyn am fin gwastraff gardd a gwasanaeth casglu, ewch i'r dudalen gwastraff gardd yma.

Gofyn am flychau ailgylchu ychwanegol neu rai newydd, cael sachau gwastraff bwyd neu fin newydd ar olwynion. 

Derbyniwch ein hymddiheuriadau ond fe fydd ychydig o oedi gyda dosbarthu blychau a biniau newydd wrth i ni ganolbwyntio ein hadnoddau prin ar gynnal casgliadau gwastraff domestig hanfodol.