1. Logio Mewn / Cofrestru
  2. English
Close Icon
  1. Logio Mewn / Cofrestru
Hysbysiad: Adroddiad arolwg Estyn o Awdurdod Addysg Powys wedi'i gyhoeddi
Darllen mwy

Casglu gwastraff o'r ardd

Rydym wedi gostwng cost ein gwasanaeth casglu gwastraff gardd am weddill y tymor. Mae'r gwasanaeth casglu pob pythefnos bellach yn costio dim ond £25 am fin 240 litr neu £20 am fin 120 litr. Os ydych yn tanysgrifio i'r gwasanaeth hwn byddwch yn derbyn bin newydd a chasgliadau o ymyl y ffordd tan ganol mis Tachwedd.

Rydym hefyd yn cyflwyno sachau newydd y gallwch wneud gwrtaith ohonynt i ailgylchu'ch gwastraff gardd. Bydd y rhain ar gael i drigolion sy'n defnyddio sachau porffor ar gyfer eu gwastraff dros ben os nad oes ganddynt le am fin olwynion. Bydd garddwyr yn gallu prynu swp o 25 o sachau 45 litr y gellir eu troi'n gwrtaith. Maent wedi'u gwneud o ddwy haenen galed y gellir gwneud gwrtaith ohonynt. Maen nhw ar gael nawr am y pris llai o £20 am weddill y tymor garddio.

Byddwn yn casglu gwastraff o'r ardd bob pythefnos wrth ochr y ffordd rhwng mis Ebrill a Thachwedd am bris o £20 am fin 120 litr neu £25 am fin 240 litr. Os ydych chi eisoes yn derbyn gwasanaeth casglu â chymorth, mae hwn yn cynnwys eich gwastraff o'r ardd.

Beth am roi cynnig ar  gompostio yn y cartref neu ddefnyddio un o'n  canolfannau ailgylchu gwastraff o'r cartref.

 

Gwasanaeth casglu gwastraff o'r ardd

Darllenwch ein taflen wybodaeth [613KB]

Prynu nawr Gofyn am Gasgliadau Gwastraff Gardd

Gobeithio y byddwch yn mwynhau gwneud yn fawr o'r manteision a ddaw gyda'r gwasanaeth hwn, gan gynnwys casglu bob pythefnos o'ch cartref heb unrhyw ffws a ffwdan,  ffordd gyfleus o gadw eich gwastraff o'r ardd rhwng y cyfnodau casglu a ffordd hwylus o helpu'r amgylchedd.

Ewch i'r dudalen diwrnod biniau yma i weld pa ddiwrnod byddwn yn casglu eich gwastraff o'r ardd.

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu