1. Logio Mewn / Cofrestru
  2. English
Close Icon
  1. Logio Mewn / Cofrestru
Hysbysiad: taliadau gwastraff gardd wedi'u lleihau
Darllen mwy

Casglu gwastraff o'r ardd

Rydym wedi torri cost y gwasanaeth casglu gwastraff o'r ardd am weddill y tymor. Bydd bin 240 litr ar gyfer gwastraff o'r ardd yn costio dim ond £25 a'r bin 120 litr yn costio £20. Bydd trigolion sy'n cofrestru am y gwasanaeth yn derbyn bin newydd a chasgliad bob pythefnos tan fis Tachwedd.

Byddwn yn casglu gwastraff o'r ardd bob pythefnos wrth ochr y ffordd rhwng mis Ebrill a Thachwedd am bris o £20 am fin 120 litr neu £25 am fin 240 litr. Os ydych chi eisoes yn derbyn gwasanaeth casglu â chymorth, mae hwn yn cynnwys eich gwastraff o'r ardd.

Beth am roi cynnig ar  gompostio yn y cartref neu ddefnyddio un o'n  canolfannau ailgylchu gwastraff o'r cartref.

 

Gwasanaeth casglu gwastraff o'r ardd

Darllenwch ein taflen wybodaeth [613KB]

Prynu nawr Gofyn am Gasgliadau Gwastraff Gardd

Enillwyr cystadleuaeth casgliad gwastraff gardd

Cafodd trigolion a gofrestrodd i'n gwasanaeth casglu gwastraff gardd gyfle i ennill tocynnau i ymweld ag un o atyniadau mwyaf poblogaidd Cymru. Roedd rhaid cofrestru erbyn dydd Sul, 30 Mehefin.

Roedd gennym ddeg tocyn i'r teulu i Ardd Fotaneg Genedlaethol Cymru fel gwobrau cystadleuaeth.

Dyma'r enillwyr:

Alun o Ystradgynlais

Richard o Fochrwyd

Gwen o Fochrwyd

Cassandra o Langynidr

Trudi o Landrindod

Camila o Lanigon

Mrs Cooper o Langynidr

Janet o Felindre

Doreen o Lanandras

C. Roberts o Libanus

Gobeithio y byddwch yn mwynhau gwneud yn fawr o'r manteision a ddaw gyda'r gwasanaeth hwn, gan gynnwys casglu bob pythefnos o'ch cartref heb unrhyw ffws a ffwdan,  ffordd gyfleus o gadw eich gwastraff o'r ardd rhwng y cyfnodau casglu a ffordd hwylus o helpu'r amgylchedd.

Ewch i'r dudalen diwrnod biniau yma i weld pa ddiwrnod byddwn yn casglu eich gwastraff o'r ardd.

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu