1. Logio Mewn / Cofrestru
  2. English
Close Icon
  1. Logio Mewn / Cofrestru
Hysbysiad:Taliadau am gasglu gwastraff swmpus i godi
Darllen mwy

Casglu gwastraff o'r ardd

Byddwn yn casglu gwastraff o'r ardd bob pythefnos wrth ochr y ffordd rhwng mis Ebrill a Thachwedd am bris o £30 am fin 120 litr neu £35 am fin 240 litr. Os ydych chi eisoes yn derbyn gwasanaeth casglu â chymorth, mae hwn yn cynnwys eich gwastraff o'r ardd.

Beth am roi cynnig ar  gompostio yn y cartref neu ddefnyddio un o'n  canolfannau ailgylchu gwastraff o'r cartref.

 

Gwasanaeth casglu gwastraff o'r ardd

Darllenwch ein taflen wybodaeth [613KB]

Prynu nawr Gofyn am Gasgliadau Gwastraff Gardd

Gobeithio y byddwch yn mwynhau gwneud yn fawr o'r manteision a ddaw gyda'r gwasanaeth hwn, gan gynnwys casglu bob pythefnos o'ch cartref heb unrhyw ffws a ffwdan,  ffordd gyfleus o gadw eich gwastraff o'r ardd rhwng y cyfnodau casglu a ffordd hwylus o helpu'r amgylchedd.

Ewch i'r dudalen diwrnod biniau yma i weld pa ddiwrnod byddwn yn casglu eich gwastraff o'r ardd.

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu