1. Logio Mewn / Cofrestru
  2. English
Close Icon
  1. Logio Mewn / Cofrestru

Casglu gwastraff o'r ardd

Mae cofrestriadau yn dal ar agor ar gyfer gwasanaeth gwastraff gardd eleni am bris gostyngedig o £25 am bin 240 litr neu £20 am bin 120 litr.  Bydd y rhai sy'n tanysgrifio nawr yn derbyn bin newydd a chasgliadau o ymyl y ffordd bob pythefnos trwyddo hyd at ganol mis Tachwedd 2019..

Mae sachau gwastraff gardd hefyd ar gael i'r preswylwyr hynny sydd â bysedd gwyrdd ac nad oes lle ganddynt ar gyfer bin ar olwynion.  Bydd preswylwyr yn gallu prynu bwndel o 25 sach 45 litr wedi'u gwneud o bapur pydradwy dwbl haen cryf, sydd ar gael am bris is o £20.  Bydd tanysgrifwyr i'r gwasanaeth yn derbyn bwndel o sachau a fydd yn cael eu casglu bob pythefnos o ymyl y ffordd hyd at ganol mis Tachwedd 2019.  Mae'r rhain ar gael i'r preswylwyr hynny sy'n defnyddio sachau porffor ar gyfer gwastraff gweddillol ar hyn o bryd. 

Os ydych chi'n derbyn casgliad â chymorth ar hyn o bryd byddwn yn parhau i'ch helpu gyda'ch casgliad gwastraff gardd o ymyl y ffordd.

Gwasanaeth casglu gwastraff o'r ardd

Prynu nawr Gofyn am Gasgliadau Gwastraff Gardd

Gobeithio y byddwch yn mwynhau gwneud yn fawr o'r manteision a ddaw gyda'r gwasanaeth hwn, gan gynnwys casglu bob pythefnos o'ch cartref heb unrhyw ffws a ffwdan,  ffordd gyfleus o gadw eich gwastraff o'r ardd rhwng y cyfnodau casglu a ffordd hwylus o helpu'r amgylchedd.

Taflen Gwybodaeth am Wastraff Gardd [613KB]

Telerau ac Amodau yma [193KB]

Gallwch weld eich diwrnod casglu gwastraff gardd ar ein tudalen diwrnod casglu biniau yma

Bydd rhagor o wybodaeth ar gael ynglŷn â chasgliadau 2020 yn fuan ar ôl i'r gwasanaeth eleni ddod i ben.

Ewch i'r dudalen diwrnod biniau yma i weld pa ddiwrnod byddwn yn casglu eich gwastraff o'r ardd.

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu