1. Logio Mewn / Cofrestru
  2. English
Close Icon
  1. Logio Mewn / Cofrestru
Hysbysiad: Newidiadau mewn Casgliadau Gwastraff ac Ailgylchu dros y Nadolig a'r Flwyddyn Newydd
Darllen mwy

Casglu gwastraff o'r ardd

Mae tanysgrifiadau ar gyfer 2019 bellach wedi cau. Bydd tanysgrifiadau ac adnewyddiadau ar gyfer 2020 ar gael yn y Blwyddyn Newydd.

Bydd y casgliadau terfynol yn digwydd rhwng y 11eg a'r 22ain o Dachwedd. Mae manylion am gasglu gwastraff o'ch eiddo chi i'w weld ar y gwiriwr diwrnod casglu gwastraff.

Beth sy'n digwydd y flwyddyn nesaf? 
Bydd tanysgrifiadau i wasanaeth y flwyddyn nesaf yn ailagor yn y Flwyddyn Newydd ac rydym yn bwriadu dechrau casglu'r gwastraff o'r ardd o fis Mawrth 2020 ymlaen.

Beth ddylwn i'w wneud â'r bin?
Byddem yn eich cynghori i gadw'r bin mewn lle diogel gyda'r caead ynghau yn barod i'w ddefnyddio'r flwyddyn nesaf.

Mae gen i wastraff o'r ardd o hyd. Beth alla' i wneud â hwnnw?
Os bydd gennych ragor o wastraff o'r ardd dros y gaeaf, gallwch fynd ag ef i'ch canolfan ailgylchu gwastraff o'r cartref, gwiriwch yr amseroedd agor ar y dudalen we Canolfannau Ailgylchu.

 

Taflen Gwybodaeth am Wastraff Gardd [613KB]

Telerau ac Amodau yma [193KB]

 

Cysylltiadau

 

Gallwch hefyd ein dilyn ni ar Facebook

 

Rhowch sylwadau am dudalen yma

 


 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu