Casglu gwastraff o'r ardd

Coronafeirws (COVID-19)

Dilynwch y ddolen hon am gyngor a chefnogaeth penodol ar y Coronafeirws ar gyfer Sbwriel ac ailgylchu

Mae'r cyfle i danysgrifio am wasanaeth casglu i ailgylchu gwastraff o'r ardd yn 2020 nawr ar agor.

Tanysgrifiwch nawr er mwyn cael budd o fanteision gwasanaeth casglu hawdd, glân a syml i ailgylchu gwastraff o'r ardd. Mae gennym finiau  240ltr neu 120ltr ar olwynion, neu sachau gwastraff o'r ardd y gellir eu compostio i'r rheiny y bydd eu sbwriel yn cael ei gasglu mewn bagiau porffor. 

Gofyn am Gasgliadau Gwastraff Gardd Gofyn am Gasgliadau Gwastraff Gardd

 • casglu hawdd a diffwdan bob pythefnos o'ch cartref                                                                                                       
 • ffordd lân a thaclus o reoli eich gwastraff o'r ardd                                                                                                             
 • ffordd syml o helpu'r amgylchedd

Bydd pob tanysgrifiwr yn derbyn sticer yn y post i'w roi ar bob bin i ddangos pwy sydd wedi talu am gasgliadau yn ystod 2020.                                                                                                                        

Bydd y gwastraff yn cael ei gasglu bob pythefnos o'ch pwynt casglu gwastraff ailgylchu agosaf              

Dylech roi eich biniau gwastraff o'r ardd allan i gasglu'u cynnwys erbyn 7:30am                                                                                  

Bydd y casgliad cyntaf yn dechrau ar 2 Mawrth 2020 a daw i ben ar 4 Rhagfyr 2020, gallwch ddod o hyd i'ch dyddiadau casglu trwy ymweld â thudalen gwe Diwrnod Casglu Biniau                                                                                                          

Rhaid i gaead y bin fod wedi'i gau'n sownd. Ni fyddwn yn casglu gwastraff o'r ochrau, h.y. dim gwastraff ychwanegol wrth ymyl y bin, neu wedi'i osod ar ben y bin.                                                                                                                                                    

Er mwyn i'n lori allu codi'r bin, peidiwch â rhoi mwy na 45kg yn y bin 120ltr (sef y lleiaf o'r ddau faint) na 90kg yn y bin mwy, sy'n dal 240ltr.  

Cliciwch yma i weld yr Amodau a'r Telerau llawn [195KB]

 

Os gwelwch yn dda

 • Dail
 • Toriadau glaswellt
 • Blodau
 • Canghennau a Brigau
 • Sglodion a Rhisgl Coed

 

Dim Diolch

 • Gwastraff o'r Gegin
 • Gwastraff Cyffredinol
 • Pridd a Rwbel
 • Boncyffion Coed
 • Rhywogaethau Ymledol

 

 

Cysylltiadau

Gallwch hefyd ein dilyn ni ar Facebook

Rhowch sylwadau am dudalen yma

 


 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu