NEWYDD: Rheoli eich taliadau debyd uniongyrchol ar gyfer Treth y Cyngor a Threthi Busnes yn Fy Nghyfrif
Darllen mwy

Hygyrchedd

Mae ein tîm gwe yn parhau i weithio i sicrhau bod ein gwefan yn hygyrch i gynifer o'n cwsmeriaid â phosibl. Rydym hefyd wedi ymrwymo i wella a datblygu ein hamrywiaeth o wasanaethau ar-lein mewn ymateb i ofynion ein preswylwyr a'n busnesau.


Beth ry'n ni wedi gwneud

Cymraeg Clir / Plain English

Rydym yn ceisio ysgrifennu mewn Saesneg a Chymraeg clir ac osgoi jargon lle'n bosibl.  Os nad ydych yn deall rhywbeth, rhowch wybod i ni.

Strwythurau penawdau

Mae'r safle'n defnyddio strwythurau penawdau syml a ddylai ei wneud yn haws llywio, yn arbennig i bobl sy'n defnyddio darllenyddion sgrin.

Safonau'r We

Rydym yn gwneud ein gorau glas i gydymffurfio â safonau cod (e.e. CSS a HTML) a chanllawiau W3C WCAG

Ymlaen i'r cynnwys

Rydym wedi cynnwys dolen 'ymlaen i'r cynnwys' ar dop pob tudalen sy'n osgoi'r ddewislen lywio ac yn neidio'n syth i'r cynnwys i'r rhai sy'n defnyddio technoleg darllenyddion sgrin.

Dolenni

I roi gwybod i ddefnyddwyr am y dechnoleg darllenyddion sgrîn, rydym wedi cynnwys eicon External link icon i bob un o'n dolenni allanol sy'n agor mewn ffenestr newydd. Hefyd, mae gan yr eicon gynnwys cudd sydd ar gael i ddarllenyddion sgrîn yn rhoi gwybod i'r defnyddwyr bod y ddolen yn agor mewn ffenestr newydd ac os yw'n ddolen i wefan wahanol.

Dogfennau

Rydym yn gwneud ein gorau glas i sicrhau bod y dogfennau mor hwylus â phosibl.  Nid yw hyn yn bosibl mewn rhai amgylchiadau.  Os ydych am dderbyn dogfen mewn fformat gwahanol, cysylltwch â ni ac fe wnawn ein gorau i helpu.

Beth allwch chi newid

Maint y testun

Os yw maint y testun yn rhy fach neu'n rhy fawr, gallwch ei newid trwy ddefnyddio swyddogaeth maint testun gosod yn eich porwr gwe.

I newid maint y testun gyda'ch porwr:

  • Yn Windows Internet Explorer (gan gynnwys Pocket IE), defnyddiwch - ddewislen View - Text Size.
  • Yn Firefox a phorwyr Mozilla eraill, defnyddiwch y ddewislen View - Text Size;
  • Yn Safari, defnyddiwch View - Make Text Bigger;
  • Yn Opera, defnyddiwch View - Style - User Mode;
  • Yn Macintosh Internet Explorer, a Netscape 6 a 7, defnyddiwch View - Text Zoom;

Os ydych chi'n defnyddio llygoden olwyn, mae'n bosibl y gallwch newid maint y testun trwy ddal y fysell 'Control' neu 'Command' i lawr a throi'r olwyn.  Gyda rhai porwyr, gallwch newid maint y testun trwy ddefnyddio'r fysell 'Control' neu 'Command' a'r bysellau + a -.

Lliwiau

Gallwch hefyd nodi'r ffont, lliwiau, a'r lliwiau yn y tu blaen a'r cefndir.  Mae sut mae gwneud hyn yn amrywio o borwr i borwr.

  • Yn Windows Internet Explorer (gan gynnwys Pocket IE), defnyddiwch Tools - Internet.
  • Yn Firefox a phorwyr Mozilla Eraill, defnyddiwch Tools - Options, Content;
  • Yn Safari, defnyddiwch View - Make Text Bigger;
  • Yn Opera, defnyddiwch View - Zoom.
  • Yn Macintosh Internet Explorer, a Netscape 6 a 7, defnyddiwch View - Text Zoom.

Dogfennau

Mae'r rhan fwyaf o'r dogfennau y gellir eu lawrlwytho ar ein gwefan ar ffurf PDF. I weld dogfen PDF bydd angen Adobe Acrobat Reader y gallwch ei lawrlwytho yn rhad ac am ddim o Adobe. I gael gwybodaeth am sut i gael mynediad at ffeiliau PDF os oes gennych anabledd, ewch i dudalennau mynediad Adobe.​​

I weld dogfennau Microsoft Office, bydd rhaid gosod darllenydd Office ar eich dyfais.

Gallwch lawrlwytho'r darllenyddion hyn o Microsoft

Cynnwys Amlgyfrwng

Bydd fideos ar ein gwefan wedi'u gosod trwy wefan Youtube.  Gan hynny, mae'n bosibl na fydd rhai nodweddion hygyrchedd ar gael, ac mae hynny tu hwnt i reolaeth y Cyngor.  Ewch i dudalennau cymorth YouTube i gael gwybodaeth am sut i gyrraedd y fideos gan ddefnyddio darllenwyr sgrîn.

Cynnwys wedi'i fewnblannu

Mae ein gwefan yn defnyddio cynnwys sydd wedi'i fewnblannu o wefannau eraill.  Gall hyn effeithio ar hygyrchedd wrth geisio gweld cynnwys yn uniongyrchol trwy ddefnyddio'r bysellfwrdd neu dechnoleg darllenydd sgrin.  Os cewch chi broblem â hyn, cysylltwch â ni fel y gallwn eich helpu a cheisio datrys y broblem.

Mae croeso i chi gysylltu â ni os oes gennych unrhyw syniadau neu awgrymiadau i wella'r safle.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu