Toglo gwelededd dewislen symudol

Gweld yr hysbysiad llawn

Hysbysiad: Oes angen help arnoch gyda'ch budd-daliadau?

Powys Gynaliadwy

Mae darparu gwasanaethau llywodraeth leol gwerthfawr wrth wraidd popeth a wnawn. Gydag amseroedd cyfnewidiol a'r amodau economaidd, mae angen i ni fod yn rhagweithiol, yn arloesol ac yn flaengar er mwyn darparu gwasanaethau cyhoeddus o safon ar gyfer y dyfodol.  

Rydym yn cydnabod yr heriau ac rydym am weithio mewn partneriaeth i archwilio'r cyfleoedd i wneud y newidiadau sydd eu hangen i adeiladu dyfodol cryfach, tecach a gwyrddach i Bowys.

Sustainable Powys info

Beth ydyn ni'n ei olygu wrth 'Powys Gynaliadwy'? Y sefyllfa ariannol Sut rydym yn cyrraedd yno? Egwyddorion allweddol Sut gallwch chi gymryd rhan? Sut olwg sydd ar Bowys Gynaliadwy i'r ...
Whats happening in my service

Beth ydyn ni'n ei olygu wrth 'Powys Gynaliadwy'?

Darllenwch Fwy o Wybodaeth (Ewch i Beth ydyn ni'n ei olygu wrth 'Powys Gynaliadwy'?)
The Financial Situation

Y sefyllfa ariannol

Darllenwch Fwy o Wybodaeth (Ewch i Y sefyllfa ariannol)
How will we get there

Sut rydym yn cyrraedd yno?

Darllenwch Fwy o Wybodaeth (Ewch i Sut rydym yn cyrraedd yno? )
Key Principles

Egwyddorion allweddol

Darllenwch Fwy o Wybodaeth (Ewch i Egwyddorion allweddol )
How you can get involved

Sut gallwch chi gymryd rhan?

Darllenwch Fwy o Wybodaeth (Ewch i Sut gallwch chi gymryd rhan?)
What does this look like

Sut olwg sydd ar Bowys Gynaliadwy i'r ...

Darllenwch Fwy o Wybodaeth (Ewch i Sut olwg sydd ar Bowys Gynaliadwy i'r ...)
Y sefyllfa ariannol Y sefyllfa ariannol
The Financial Situation

Y sefyllfa ariannol

Darllenwch Fwy o Wybodaeth (Ewch i Y sefyllfa ariannol)
Sut rydym yn cyrraedd yno? Sut rydym yn cyrraedd yno?
How will we get there

Sut rydym yn cyrraedd yno?

Darllenwch Fwy o Wybodaeth (Ewch i Sut rydym yn cyrraedd yno? )
Egwyddorion allweddol Egwyddorion allweddol
Key Principles

Egwyddorion allweddol

Darllenwch Fwy o Wybodaeth (Ewch i Egwyddorion allweddol )
Sut gallwch chi gymryd rhan? Sut gallwch chi gymryd rhan?
How you can get involved

Sut gallwch chi gymryd rhan?

Darllenwch Fwy o Wybodaeth (Ewch i Sut gallwch chi gymryd rhan?)