SYLWCH: Tarfu ar y gwasanaeth casglu sbwriel ac ailgylchu

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Band Eang - Galluogi Powys Ddigidol

Fel cyngor, rydym yn ymdrechu i wella cysylltedd band eang i'n cymunedau a'n busnesau o fewn Powys.

Ar y dudalen hon, fe fyddwch yn dod o hyd i ychydig o wybodaeth ar gynyddu eich trefniant band eang. Ynghyd â gwybodaeth ar gefnogaeth a grantiau sydd ar gael i gymunedau a busnesau i wella cysylltedd.

 

Gwybodaeth Gyffredinol ar Fand EangWifi icon

Awgrymiadau i wella cysylltedd a chyflymder Band Eang

Gwirio pa Fand Eang sydd gennych ar gael ar hyn o bryd

Gwirio a yw eich eiddo/busnes yn rhan o unrhyw gynllun cyflwyno Band Eang gan Openreachyn y dyfodol

 

Nawdd Band Eang sydd ar Gael

Cynllun Tocyn Band Eang Gigabit Cymru (Cymunedau a Busnesau)

Cynllun Mynediad at Fand Eang Cymru (Unigolion, Cymunedau a Busnesau)

 

Astudiaethau Achos

Prosiect Band Eang Cymuned Crai ym Mhowys

 

Beth ydym ni'n ei wneud? (Y Penawdau)

Gallwch gysylltu erbyn hyn gyda'n Swyddog Band Eang Cymunedol gydag ymholiadau at reece.simmons@powys.gov.uk

Rydym yng nghanol y broses o ymgeisio am nawdd oddi wrth y Gronfa Band Eang Lleol

 

Opsiynau Digidol Arall

Band Eang Symudol - yn darparu cysylltiad trwy rwydweithiau ffonau symudol

Band Eang Lloeren - yn darparu cysylltiad trwy loeren

Gwybodaeth ar y Rhwymedigaeth Gwasanaeth Cyffredinol

Pa mor gyflym yw eich cysylltiad ar hyn o bryd?

 

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, mae croeso i chi gysylltu â'n swyddog Band Eang Cymunedol:

E-bost: reece.simmons@powys.gov.uk

Ffon: 01597 827278

Swyddog Band Eang Cymunedol

Swyddfa Datblygu Economaidd ac Adfywio

Cyngor Sir Powys

Neuadd y Sir

Llandrindod  LD1 5LG

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu