Gwybodaeth i Lywodraethwyr newydd

 

Dylech gyfarfod â'r Pennaeth a/neu gadeirydd y llywodraethwyr cyn eich cyfarfod cyntaf, er mwyn i chi ddod i'w hadnabod a gofyn unrhyw gwestiynau. Mae'n bosibl y byddwch yn cael mentor hefyd - llywodraethwr profiadol sy'n gallu eich helpu i ddysgu tra byddwch yn y rôl.

 

Dylai llywodraethwyr newydd ofyn i'r clerc am y dogfennau canlynol:

 • Canllaw ar y Gyfraith i Lywodraethwyr Ysgolion
 • Adroddiad Arolygiad Estyn a'r Cynllun Gweithredu
 • Prosbectws yr Ysgol
 • Rhestr o aelodau'r corff llywodraethu
 • Copi o strwythur staffio'r ysgol
 • Copi o adroddiad diweddar ar gyllideb yr ysgol
 • Cynllun Datblygu cyfredol yr Ysgol
 • Yr Adroddiad Blynyddol mwyaf diweddar i Rieni
 • Cofnodion cyfarfodydd diweddar y corff llywodraethu
 • Calendr cyfarfodydd y corff llywodraethu
 • Cynllun o'r ysgol
 • Unrhyw bolisi ysgol arall

 

Cysylltiadau

 • Ebost: governor.support@powys.gov.uk
 • Rhif ffôn:  01597 826402
 • Cyfeiriad: Cymorth i Lywodraethwyr, Powys County Hall, Spa Road East, Llandrindod, Powys, LD1 5LG

Dilynwch ni ar

 

Rhowch sylwadau am dudalen yma

 


 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu