Cronfa Wybodaeth Llesiant: Gweld gwybodaeth ynglŷn ag anabledd ag amhariad ar y synhwyrau

Social Icon - Disability and sensory loss

 

Cyfradd y bobl sydd wedi'u cofrestru'n anabl neu gyda nam ar y synhwyrau fesul 1,000 o'r boblogaeth, yn ôl Awdurdod Lleol. Nodyn: Er mai Awdurdodau Lleol sy'n rhoi'r ffigurau hyn, mae tystiolaeth yn awgrymu fod nifer y byddar a dall yn llai nag ydyw mewn gwirionedd.

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu