Cronfa Wybodaeth Llesiant: Gweld gwybodaeth ynglŷn â rhagamcanion poblogaeth

Demographics Icon - Population projections by Year and Age

Mae rhagamcanion poblogaeth yn cynnig amcangyfrifon ar gyfer maint y boblogaeth yn y dyfodol, ac maent yn seiliedig ar ragdybiaethau am enedigaethau, marwolaethau a mudo. Mae'r rhagdybiaethau hyn yn seiliedig ar dueddiadau yn y gorffennol.

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu