Cronfa Wybodaeth Llesiant: Gweld gwybodaeth ynglŷn â rhagamcanion poblogaeth yn ôl blwyddyn ac oed

Demographics Icon - Population projections by Year and Age

 

Amcanestyniadau poblogaeth yn ôl blwyddyn unigol ac oedran

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu