Cronfa Wybodaeth Llesiant: Gweld gwybodaeth ynglŷn â risg llifogydd

Environment Icon - Flood risk

 

Defnyddir yr Asesiad Perygl Llifogydd Cenedlaethol (NaFRA) gyda'r Set Data Eiddo Cenedlaethol (NPD) i benderfynu nifer yr eiddo (preswyl a heb fod yn breswyl) sydd mewn perygl o ddioddef llifogydd o afonydd a'r môr yng Nghymru.

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu