Cronfa Wybodaeth Llesiant: Gweld gwybodaeth ynglŷn ag amddifadedd (MALIC) 2019

Community and Culture Icon - Deprivation (WIMD) 2019

 

Mynegai Amddifadedd Lluosog Cymru yw mesur swyddogol Llywodraeth Cymru o amddifadedd cymharol ar gyfer ardaloedd bychain yng Nghymru. Ei nod yw adnabod yr ardaloedd bychain hynny lle ceir y nifer uchaf o sawl gwahanol fath o amddifadedd. Mae'r Mynegai'n rancio'r holl ardaloedd bychain yng Nghymru o 1 (mwyaf amddifad) i 1,909 (lleiaf amddifad).

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu