Iaith Gymraeg

Mae siaradwyr Cymraeg ym mhob rhan o Bowys, gydag 1 o bob 5 o drigolion y sir yn siarad Cymraeg.

Mae gan y Cyngor ddyletswydd statudol i ddarparu gwasanaethau trwy gyfrwng y Gymraeg, ac ystyried y Gymraeg bob amser wrth wneud ein penderfyniadau, er mwyn meithrin a datblygu'r iaith o fewn ein cymunedau, a chyfrannu tuag at nod o gyrraedd y nod o sicrhau miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050, yn unol ag amcan Llywodraeth Cymru.

Mae'r adrannau isod yn cynnig rhagor o wybodaeth am y dyletswyddau sydd ar y Cyngor, gwybodaeth am yr iaith Gymraeg ym Mhowys, a dolenni er mwyn cael rhagor o wybodaeth am sut ddefnyddio mwy ar y Gymraeg.

Safonau'r Gymraeg

Y dyletswyddau sydd ar y Cyngor i ddarparu gwasanaethau o safon trwy gyfrwng y Gymraeg ac ystyried effaith penderfyniadau ar yr iaith.

Strategaeth Hybu'r Gymraeg 2017-22

Strategaeth y Cyngor er mwyn adfer a chryfhau sefyllfa'r Gymraeg yn yr ardal.

Taith at Ddwy Iaith

Gwybodaeth i rieni am ddewis addysg Gymraeg i'w plant fel y gallant ddod yn ddwyieithog ac yn rhugl yn y Gymraeg a'r Saesneg.

Dysgu Cymraeg

Os hoffech chi ddatblygu eich sgiliau Cymraeg, yna ewch i'r wefan Dysgu Cymraeg i gael gwybodaeth am gyrsiau yn eich ardal chi.

Mentrau Iaith

Gwybodaeth am y ddwy Fenter Iaith sy'n gweithredu ym Mhowys, yn hyrwyddo'r Gymraeg yn eu hardaloedd.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu