1. Logio Mewn / Cofrestru
  2. English
Close Icon
  1. Logio Mewn / Cofrestru
Hysbysiad: Wyddoch chi y gallwch fenthyg cit casglu sbwriel wrthym ni a helpu i gadw Powys yn lân
Darllen mwy

Blwch glas gyda chaead - papur a cherdyn

 

Ydw

Nac ydw

Papur newydd a chylchgronauPapur wal
Catalogau a llyfrau ffônPapur lapio
AmlenniHancesi papur
Papur wedi'i rwygo (mewn amlen neu wedi'i
lapio mewn papur)
Darnau mawr o gerdyn brown
(sy'n rhy fawr i'r bocs)
Bocsys grawnfwydydd wedi'u gwasgu a
cherdyn arall
Cartonau diodydd a Tetra Paks
Cerdyn brown (yn ffitio'r bocs) 
Llyfrau clawr caled a chlawr medal 

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu