1. Logio Mewn / Cofrestru
  2. English
Close Icon
  1. Logio Mewn / Cofrestru

Blwch glas gyda chaead - papur a cherdyn

 

YES

NO

Papur newydd a chylchgronauPapur wal
Catalogau a llyfrau ffônPapur lapio
AmlenniHancesi papur
Papur wedi'i rwygo (mewn amlen neu wedi'i
lapio mewn papur)
Darnau mawr o gerdyn brown
(sy'n rhy fawr i'r bocs)
Bocsys grawnfwydydd wedi'u gwasgu a
cherdyn arall
Cartonau diodydd a Tetra Paks
Cerdyn brown (yn ffitio'r bocs) 
Llyfrau clawr caled a chlawr medal 

 

Dylech roi eich blychau ar fin y ffordd, ychydig y tu allan i'ch ffin. Dylech osod eitemau y mae modd eu hailgylchu yn rhydd yn y blychau, ac nid mewn bagiau plastig neu gynwysyddion eraill.

Gallwch bentyrru'r blychau ar ben ei gilydd i arbed lle. Os ydych yn meddwl y bydd y blychau'n creu rhwystr ar y llwybr troed, rhowch y blychau yn union ar ffin eich eiddo.

Cofiwch fynd â'ch blychau oddi ar y llwybr troed cyn gynted ag y gallwch wedi iddynt gael eu gwagio. Os yw eich sbwriel yn cael ei gasglu o fan cymunedol ar hyn o bryd, bydd hyn yn parhau'r un fath yn ôl pob tebyg.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu